Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.01 Ústí nad Labem-centrum 40940 409405
  CZ042.3510.4214.0327.01 Severní Terasa 40942 409421
  CZ042.3510.4214.0327.01 Božtěšice 00895 8958
  CZ042.3510.4214.0327.01 Bukov 40941 409413
  CZ042.3510.4214.0327.01 Klíše 17505 175056
  CZ042.3510.4214.0327.01 Krásné Březno 17526 175269
  CZ042.3510.4214.0327.01 Mojžíř 09816 98167
  CZ042.3510.4214.0327.01 Neštěmice 10386 103861
  CZ042.3510.4214.0327.01 Předlice 17500 175005
  CZ042.3510.4214.0327.01 Skorotice 14848 148482
  CZ042.3510.4214.0327.01 Všebořice 17510 175102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Z geomorfologického hlediska patří území města téměř výhradně Českému středohoří, resp. jeho centrální části - Ústeckému středohoří. Výjimkou je pouze severozápadní část města zasahující do okraje Mostecké pánve, který představuje pánev Chabařovická.
   Hlavní vodotečí je řeka Labe, která je důležitou mezinárodní vodní cestou. Na území města do ní ústí řeka Bílina.

   Vodní toky na území města

   TOK
   Správce
   Labe
   Povodí Labe
   Podlešínský potok
   Lesy České Republiky - Oblastní správa toků Teplice
   Bílina
   Povodí Ohře
   Klíšský potok
   Povodí Ohře
   Bílý potok
   Povodí Ohře
   Chuderovský potok
   Povodí Ohře
   Hostovický potok
   Lesy České Republiky
   Ždírnický potok
   Povodí Ohře
   Újezdský potok
   Lesy České Republiky - horní tok, Obecní úřad Trmice - dolní tok
   Zalužanský potok
   Teplárna
   Stříbrnický potok
   Městský úřad Ústí nad Labem město
   Dobětický potok
   Lesy České Republiky
   Novoveský potok
   Lesy České Republiky
   Bahniště
   Lesy České Republiky
   Kojetický potok
   Lesy České Republiky
   Pekelský potok
   Lesy České Republiky -horní tok, OÚ Neštěmice - dolní tok
   Neštěmický potok
   Povodí Ohře

   Členění města
   Ústí nad Labem se členění do 4 městských obvodů (tzv. územní obvody městských částí):
   Obvod I. město má 10 městských čtvrtí: vnitřní město, Vaňov, Hostovice, Předlice, Klíše, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice a Habrovice – Strážky;
   Obvod II. Severní terasa tvoří 2 městské čtvrtě: Severní Terasa a Dobětice;
   Obvod III. Neštěmice je rozdělen do 3 městských čtvrtí: Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř;
   Obvod IV. Střekov čítá 4 městské čtvrtě: Svádov - Olešnice – Budov, Střekov – Nová Ves – Kojetice, Brná nad Labem a Sebuzín – Církvice.
   Městské obvody jsou dále členěny na městské čtvrti (tzn. části obcí) a urbanistické obvody.

   Nadmořská výška je 140 - 350 m n. m.
   V Ústí nad Labem je 80 606 trvale bydlících obyvatel. Území obcí zasahují do ochranných pásem vodních zdrojů Vaňov, Neštěmice, Mojžíř, Božtěšice a Bukov Šustrův pramen. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 80 606 80 606 80 606 80 606 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 80 706 80 706 80 706 80 706 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 606 80 606 80 606 80 606 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Ústí nad Labem je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno SK-UL.032.1, ze kterého jsou zásobovány městské části Krásné Březno, Neštěmice , Mojžíř a místním vodovodem OF-M-UL.033, který zásobuje městské části Ústí nad Labem - střed, Předlice, Klíše, Severní terasa, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice, Dobětice. Město Ústí nad Labem je rozděleno na sedm tlakových pásem.
   Voda do Ústí n/L přitéká z okresu Teplice z vodárenské soustavy Fláje z AK Malhostice, odkud teče do VDJ Střížovická hora – 2 x 6000 m3 (330,00 / 336,00 m n. m.), odkud teče do VDJ Kočkov starý – 2 x 400 + 1 x 1065 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.) a VDJ Kočkov nový – 1 x 2000 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.). Z VDJ Střížovická hora je možno vodu přepouštět do VDJ Kubistov, ze kterého je zásobována lokalita Střížovice.
   Z propojovacího řadu mezi vodojemy VDJ Střížovická hora a VDJ Kočkov je zásobován VDJ Ve stráni – 2 x 1000 m3 (314,00 / 319,00 m n. m.), ze kterého je zásobována část Všebořic a Ústí nad Labem II. tlakové pásmo a VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 (275,00/280,00 m n. m.).
   VDJ Kočkov starý i nový je dotován vodou z ÚV Tisá. Z VDJ Kočkov je zásobováno Ústí nad Labem IV. tlakové pásmo. Z VDJ Kočkov je zásobován VDJ Skřivánek – 1 x 1000 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.) a VDJ Skřivánek přístavba – 1 x 1500 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.), který zásobuje Ústí nad Labem III. tlakové pásmo a obec Holoměř. Z VDJ Kočkov se voda čerpá do VDJ Stříbrníky – 3 x 2000 m3 (345,00 / 350,00 m n. m.) odkud se čerpá do VDJ Chuderov - město – 2 x 650 m3 (405,00 / 410,00 m n. m.). Z VDJ Chuderov - město je zásobováno Ústí nad Labem VII. tlakové pásmo a obec Chuderov. Z VDJ Stříbrníky je zásobováno Ústí nad Labem V. tlakové pásmo. Z VDJ Stříbrníky se čerpá do VDJ Na kopečku – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.) a do VDJ Dobětice – 1 x 50 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.). Z VDJ Na kopečku je zásobováno Ústí nad Labem VI. tlakové pásmo a obec Dobětice. Z VDJ Stříbrníky voda teče do VDJ Důlce – 1 x 500 m3 (192,50 / 197,00 m n. m.).

   Dále do Ústí nad Labem přitéká voda z okresu Litoměřice z vodárenské soustavy Žernoseky z PB VDJ Michalovice – 2 x 2000 m3 (307,00 / 312,00 m n. m.). V AK Trmice se rozděluje na dvě větve odkud teče přes AK Kubistov do VDJ Kubistov – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.), který zásobuje obec Kubistov. Z VDJ Kubistov je možné vodu čerpat do VDJ Střížovická hora. Z AK Kubistov voda teče do AK Předlice odkud teče do VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.) a z AK Předlice pokračuje do VDJ Bukov – 2 x 1350 m3 (202,40 / 206,40 m n. m.). Do VDJ Pod lanovkou přitéká voda z VDJ Telnice. Z VDJ Pod lanovkou jsou zásobovány Předlice a Ústí nad Labem I. tlakové pásmo, které je rovněž zásobováno z VDJ Bukov a VDJ Větruše. Do VDJ Bukov dále přitéká prameniště Božtěšice a prameniště Bukov – Šustrův pramen. Z VDJ Bukov je voda čerpána do VDJ Klíše – 2 x 2000 m3 (243,32 / 248,32 m n. m.), odkud je čerpána do VDJ Nová Habřina – 1 x 500 m3 (305,00 / 310,00 m n. m.). Z VDJ Klíše je zásobováno Ústí nad Labem II. tlakové pásmo a z VDJ Nová Habřina je zásobována lokalita Habřina a část Bukova. Z VDJ Bukov je možné čerpat vodu do VDJ Skřivánek a do VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.). Z VDJ Všebořice je zásobována část Všebořic, obec Podhoří, Božtěšice, Skorotice a Ústí nad Labem II. tlakové pásmo.
   Druhá větev z AK Trmice přivádí vodu do VDJ Větruše – 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.), který je propojen s VDJ Štěpánkův – 2 x 1000 m3 (204,00 / 210,00 m n. m.). Z VDJ Větruše je zásobováno Ústí nad Labem I. tlakové pásmo a je možné zásobovat VDJ Farská louka a městskou část Ústí nad Labem – Střekov, Olšinky, Svádov a Valtířov.
   Z VDJ Větruše je zásobován VDJ Autoškola AKU – 2 x 250 m3 (207,80 / 210,00 m n. m.) a VDJ Pod Kanonem – 2 x 750 m3 (142,50 / 147,50 m n. m.). Z VDJ Autoškola je zásobováno Krásné Březno I. tlakové pásmo. Z VDJ Autoškola AKU je voda čerpána do VDJ Nad autoškolou – 2 x 1500 m3 (240,00 / 245,00 m n. m.), ze kterého je zásobováno Krásné Březno II. tlakové pásmo. Z VDJ Pod Kanonem je voda čerpána do VDJ Na Kanonu – 2 x 2500 m3 (206,00 / 211,00 m n. m.), odkud se čerpá do VDJ Na vyhlídce – 2 x 1500 m3 (240,00 / 245,00 m n. m.) a dále se čerpá do VDJ Nad vyhlídkou – 2 x 500 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.). Z VDJ Na Kanonu jsou zásobovány Neštěmice I. tlakové pásmo a Mojžíř I. tlakové pásmo, přes které je zároveň zásobován VDJ Mojžíř dolní – 1 x 100 m3 (184,73 / 187,91 m n. m.). VDJ Mojžíř dolní je zásobován z prameniště Mojžíř. Z VDJ Mojžíř dolní se čerpá do VDJ Mojžíř horní – 1 x 50 m3 (212,63 / 215,98 m n. m.), který zásobuje Mojžíř II. tlakové pásmo. Do VDJ Mojžíř- horní je svedena další část prameniště Mojíř , v současné době neprovozované.
   Z VDJ Na vyhlídce je zásobováno Krásné Březno II. tlakové pásmo a Neštěmice II. tlakové pásmo. Z VDJ Nad vyhlídkou je zásobováno Krásné Březno III. tlakové pásmo a Neštěmice III. tlakové pásmo. Neštěmice II. tlakové pásmo je zároveň zásobováno z VDJ Neštěmice 1 a 2 – 440 + 440 m3 (223,00 / 227,24 m n. m.), do kterých přitéká prameniště Neštěmice a zároveň jsou zásobovány z VDJ Ryjice. Do VDJ Ryjice je dále přiváděna voda řadem DN 150 ze skupinového vodovodu Velké Chvojno z VDJ Radešín.

   Vodárenské soustavy Fláje a Žernoseky jsou propojeny řadem DN 600 mezi AK Malhostice a AK Řehlovice. Vodovodní síť města Ústí nad Labem je vzájemně propojena a tím je umožněno i propojení jednotlivých tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/50 VDJ.UL 033/50 Božtěšice 10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Václavův pramen ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny s ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny s ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny j ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Božtěšice 1-2 ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/12 VDJ.UL 032/12 Mojžíř - horní 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/1 VDJ.UL 032/1 Mojžíř - dolní 1x100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 4 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/11 CS.UL 032/11 Neštěmice - Ryjecká PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/1 VDJ.UL 032/3 Neštěmice 2 1x420m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/2 VDJ.UL 032/2 Neštěmice 1 1x440m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/4 VDJ.UL 032/4 Neštěmice - Nad Vyhlídkou 2x1500m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 15-16b ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice studna ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 15-16a ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/4 CS.UL 033/4 Předlice - Kubistov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/9 CS.UL 033/9 Předlice - Pod Lanovkou PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/17 VDJ.UL 033/17 Předlice - Pod Lanovkou 1300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/6 VDJ.UL 033/6 Kubistov 2x650m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/2 CS.UL 033/2 Bukov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/3 CS.UL 033/3 Klíše - V Zátiší PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/14 VDJ.UL 033/14 Bukov 2x1350m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/7 VDJ.UL 033/7 Klíše 2x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/8 VDJ.UL 033/8 Nová Habřina 1x500m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bukov Šustrův pramen ZD.UL 033/2 Bukov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/9 VDJ.UL 033/9 Všebořice - Ve Stráni 1x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/11 VDJ.UL 033/11 Všebořice 1x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/10 VDJ.UL 033/10 Ústí nad Labem - Střižovická Hora 1x6000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/8 CS.UL 032/8 Krásné Březno - Na Kanonu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/9 CS.UL 032/9 Krásné Březno - Na Vyhlídce PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/3 CS.UL 032/3 Krásné Březno - Pod Kanonem PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/2 CS.UL 032/2 Krásné Březno - autoškola PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/5 VDJ.UL 032/5 Krásné Březno - Na Vyhlídce PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/11 VDJ.UL 032/11 Krásné Březno - autoškola 1x500m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/9 VDJ.UL 032/9 Krásné Březno - Nad autoškolou 2x1500m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 032/6 VDJ.UL 032/6 Krásné Březno - Na Kanonu 2x2500m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/5 CS.UL 033/5 Ústí nad Labem - Důlce PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/10 CS.UL 033/10 Ústí nad Labem - Masarykova PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/18 VDJ.UL 033/18 Ústí nad Labem - Důlce 450m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/13 CS.UL 033/13 Labská V10 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/2 VDJ.UL 033/2 Ústí nad Labem - Štěpánkův 2x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/1 VDJ.UL 033/1 Ústí nad Labem - Větruše 2x1600m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/1 CS.UL 033/1 Všebořice - Dukelských hrdinů PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL Habřina VDJ.UL Habřina - odstaven 1x70m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/8 CS.UL 033/8 Ústí nad Labem - Stříbrníky nová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/7 CS.UL 033/7 Ústí nad Labem - Kočkov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/17 CS.UL 033/17 Ústí nad Labem - Stříbrníky stará PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/3 VDJ.UL 033/3 Ústí nad Labem - Kočkov starý 1x1865m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/12 VDJ.UL 033/12 Ústí nad Labem - Na Kopečku 1x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/16 VDJ.UL 033/16 Chuderov - město 2x650m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/5 VDJ.UL 033/5 Ústí nad Labem - Skřivánek přístavba 1x1500m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/15 VDJ.UL 033/15 Dobětice - odstaveno 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/4 VDJ.UL 033/4 Ústí nad Labem - Kočkov nový 1x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 033/13 VDJ.UL 033/13 Ústí nad Labem - Stříbrníky 1x6000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL.033/19 VDJ.UL 033/19 Skřivánek 1x2000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   43 051 43 051 43 051 80 606 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ústí nad Labem má v současné době velmi rozsáhlou kanalizační síť převážně jednotné soustavy K-UL.028.4-J.C a K-UL.028.5-J.C ukončenou ČOV Ústí nad Labem, která svým rozsahem pokrývá až na malé výjimky celé území města (včetně příměstských částí). Tato kanalizační síť a její objekty jsou různého stáří a různé kvality.
   V roce 1997 byly dokončeny levobřežní sběrače „Y“, „Z“ a ČOV Ústí nad Labem. Kanalizační sítí, která je řešena jako jednotná s oddělovači dešťových vod, je zabezpečeno převedení převážné části odpadních vod z levého břehu Labe na čistírnu odpadních vod.

   ČOV a kmenový sběrač „Y“ jsou dimenzovány na Q24 = 600 l/s, Qd = 750 l/s a Qmax.dešt. = 1800 l/s.
   Sběrač „Y“ je páteřní levobřežní sběrač, do kterého jsou v současné době přepojeny přes odlehčovací komory stávající kanalizační sběrače na levém břehu Labe z povodí Ústí nad Labem – Centrum, Krásné Březno, Dobětice a přes čerpací stanici ČS z celé povodí stoky „Z“. Část povodí Krásného Března je odkanalizováno do řeky Labe bez předčištění.

   Stávající stoka „Z“, přivádějící odpadní vody z Předlic, Klíše, z části Ústí n.l. – centrum a z Trmic byla již prodloužena do čerpací stanice ČS Z, která přečerpává odpadní vody do sběrače „Y“. Kapacita této čerpací stanice je v rozsahu 125 až 650 l/s.
   Povodí Všebořic, Bukova společně s lokalitou Božtěšicemi , částí lokality Skorotice , Severní terasou , Stříbrníky a částí Dobětic jsou odvedeny do stávající stoky „Z“a do kan. rozvodů se zaústěním do ČS Z a následně přečerpány do sběrače „Y“. Část lokality Skorotice má jednotnou kanalizační síť s vypouštěním do vodoteče. Dále část lokality město centrum je odváděno přímo do řeky Labe bez předčištění.
   Plánovanou výstavbou stoky „Z2“ a v roce 1999 vybudovanou stokou „Z1“ budou do sběrače „Y“ převáděny gravitačně.
   Střekov je přečerpáván dvouramennou shybkou 2 x DN 400 pod Labem do prodlouženého sběrače „Z“ v množství Q24 = 140 l/s, Qmax = 420 l/s.

   Městská část Ústí nad Labem - Neštěmice má odvedeny odpadní vody ČOV Ústí nad Labem.
   V rámci stavby “Ústí nad Labem – Neštěmice – napojení na ČOV“, stoka “N”, byla v roce 1998 vybudována čerpací stanice splašků ČS1 na stávající stoce “MV”. Stávající stoka “MV” DN 1400 – 1600 byla zaústěna do Labe pod areálem TONASA. Čerpací stanicí ČS1 přečerpává přes výtlačné potrubí splašků “V1” do nově postavené propojovací stoky “V” (obj. 01.1), která je napojena do stávající stoky DN 400 za obchodním domem Květ. Odpadní vody ze stávající stoky 500 / 750 jsou též přečerpávány do výtlačného potrubí splašků “V1” pomocí vybudované čerpací stanice ČS2, a krátkého výtlačného potrubí splašků „V2“ zaústěného přímo do výtlaku „V1“.

   Podchycení odpadních vod z lokality Mojžíře bylo řešeno výtlačnými řady „V1“ a „V2“ propojujícími stávající výustě a přečerpáváním do stávající stoky „MV“, kterou jsou odpadní vody gravitačně odváděny dále do stokové sítě v Neštěmících a následně na ČOV.

   ČOV Ústí nad Labem
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.7.2002 pod č.j.: RŽP 2329/I-390,J-751/02/Sv
   Limity:
   Q = 14 191 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   120
   15
   30
   20
   40
   5
   10
   15
   20
   1,5
   3,0

   Platnost rozhodnutí je do 12.2012

   ČOV Ústí nad Labem je řešena jako mechanicko - biologická čistírna s mezofilní anaerobní stabilizací kalu. Technologie je tvořena čerpáním odpadních vod, hrubým předčištěním, primární sedimentací, aktivačním procesem s biologickým systémem odstraňování N a P a s regenerací kalu (R - AN - D - N), se separací kalu v kruhových dosazovacích nádržích, s vyhřívaným kalovým hospodářstvím, ve kterém je obsaženo zahušťování kalů a po jejich anaerobní stabilizaci se strojním odvodněním. Dále s plynovým a tepelným hospodářstvím a využitím bioplynu v kogeneračních jednotkách.
   OV jsou do ČOV čerpány, předčištěny na velmi jemných česlech, zbaveny písku v provzdušňovaném lapáku písku a po sedimentaci v podélně protékaných usazovacích nádržích jsou vedeny do systému R - AN - D - N. Přítok OV je veden jak do anaerobní zóny, tak do denitrifikace. Regenerace a nitrifikace jsou provzdušňovány jemnobublinnou pneumatickou aerací. Systém je vybaven interní recirkulací aktivační směsi. Separace kalu probíhá v hlubokých kruhových dosazovacích nádržích a vratný kal je veden do regenerace. Ve vodní lince je přes ČOV veden celý dešťový průtok přiváděný čerpadly do technologické linky (není odlehčení za usazovacími nádržemi).
   Primární surový kal je zahušťován přímo v usazovacích nádržích, přebytečný aktivovaný kal je zahušťován mechanicky na odstředivce. Po společné homogenizaci obou kalů jsou čerpány do vyhnívacích nádrží. Vznikající plyn je jímán v plynojemu a využit v plynovém, tepelném a energetickém hospodářství.

   Projektované hodnoty:
   Přítok odpadních vod do ČOV: 582,5 l/s, 50 310 m3/den
   EO: 169 048
   Qdešť: 1800 l/s
   BSK5: 10 142,9 kg/d
   CHSK: 22 752 kg/d
   NL: 13 716,9 kg/d
   N-NH4: 589,9 kg/d
   Nc: 1 237,5 kg/d
   Pc: 226,2 kg/d
   RAS: 101 266,5 kg/d

   Výkonové parametry:
   Skutečný přítok rok 2002: 230,85 l/s, 19 945,6 m3/den
   BSK5 skutečnost rok 2002: 3 086,8 kg /den
   CHSK skutečnost rok 2002: 10 152 kg/den
   NL (veškeré) skutečnost rok 2002: 4 647 kg/den
   N-NH4 skutečnost rok 2002: 280 kg/den
   Pc skutečnost rok 2002: 104 kg/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci rekonstrukce ČOV Ústí nad Labem je navrženo osazení nového drapáku štěrku, který umožní bezproblémové těžení. V čerpací stanici bude osazeno čtvrté šnekové čerpadlo, budou osazeny nové česle a realizován nový systém propírky a lisování shrabků. Bude vystrojena třetí usazovací nádrž a ve stávajících nádržích bude upraven systém odběru plovoucích látek a vyměněny deformované přelivné hrany.
   Pro zvětšené regenerace budou využity dvě nevyužívané usazovací nádrže. Regenerace budou rozděleny na oxickou a anoxickou část. Do anoxické části bude přivedena kalová vody a část mechanicky předčištěné odpadní vody. Toto řešení zajistí zvýšené odstraňování dusíku. Z důvodu zařazení regenerací do čistírenské linky je nutno zvýšit výkon čerpací stanice. Budou osazeny tři nová čerpadly s vyšší výtlačnou výškou.
   Dále se předpokládá zvýšení kapacity zahuštění kalu a realizace termofilní stabilizace.
   Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.

   STOKA „Z2“
   Jedná se o výstavbu kanalizační stoky „Z2“ začínající v křižovatce Na Předmostí, kde se napojuje na stoku „Z1“, která byla realizována v roce 1998. Trasa stoky pokračuje ulicí Hrnčířskou, prochází na Mírové náměstí, dále ulicí Revoluční a končí v křižovatce ulic Revoluční - Masarykova, kde přepojuje stávající kanalizaci z ulice Masarykovy.
   Stoka „Z2“ vede převážně v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje. Při výstavbě stoky dojde k přepojení křižovaných stok a k napojování kanalizačních přípojek od přilehlých objektů.
   Délka stoky „Z2“ je 710,0 m, dimenze stoky vychází ze zpracovaného generelu města Ústí nad Labem, profil potrubí DN 1000.
   Stoka „Z2“ bude odvodňovat povodí městských částí Bukov, Klíše, Severní Terasa, Všebořice a Božtěšice, kde trvale bydlí cca 28 tisíc obyvatel (údaje dle sčítání lidu z roku 1991). Tyto odpadní vody jsou v současné době odváděny do stoky „Z“ a přečerpávány čerpací stanicí na stoce „Z“ do sběrače „Y“.
   Po vybudování stoky „Z2“ budou tyto vody odvedeny gravitačně Na Předmostí, dále stokou „Z1“ do prostoru čerpací stanice na stoce „Z“, projdou gravitačně čerpací stanicí (stokou zakotvenou pod jejím stropem) a budou odváděny sběračem „Y“ na čistírnu odpadních vod Ústí nad Labem.
   Tímto řešením dojde k uvolnění kapacity v čerpací stanici, ke snížení spotřeby elektrické energie. Dojde k vybudování páteřní stoky začleněné do kanalizačního systému města. Stávající kanalizační stoky v trase stoky „Z2“ jsou vlivem stáří a značné dopravní zátěže ve špatném technickém stavu, místy jsou nekapacitní. Stoka „Z2“ je vlastně rekonstrukcí těchto nevyhovujících stok. Dojde k přepojení a obnově veřejných částí kanalizačních přípojek.

   MASARYKOVA I
   Předmětem stavby je zkapacitnění stávající kanalizační stoky v Masarykově ulici a zrušení odlehčovací komory OK2, která je umístěna v Masarykově ulici v prostoru Špitálského náměstí. Dalším objektem je přepojení kanalizační výusti v ul. Londýnské a přečerpávání odpadních vod do stávající gravitační kanalizace a jejich odvedení na ČOV Ústí nad Labem.
   Trasa stoky začíná v křižovatce ulic Revoluční – Masarykova, kde se napojuje na stavbu stoky „Z2“ a pokračuje Masarykovou ulicí v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje, až do křižovatky Masarykova - Londýnská. Navrhovaný výtlačný kanalizační řad a čerpací stanice jsou umístěny v tělese komunikace ul.Londýnské.
   Ke zkapacitnění bylo přistoupeno na základě vyhodnocení stávajícího stavu kanalizační sítě, které vychází ze zpracovaného generelu kanalizace města Ústí nad Labem.

   MASARYKOVA II
   Předmětem stavby je zkapacitnění stávající kanalizační stoky v Masarykově ulici a zrušení odlehčovacích komor OK7 a OK8, které jsou umístěny v Masarykově ulici v úseku stoky mezi ulicemi Vilová, U Stadionu. Trasa rekonstruované stoky začíná pod křižovatkou ulic Masarykova – Šaldova - Herbenova, v soutokové šachtě se stokou „E“ a pokračuje Masarykovou ulicí v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje, až do křižovatky Masarykova – U Stadionu.
   Ke zkapacitnění bylo přistoupeno na základě vyhodnocení stávajícího stavu kanalizační sítě, které vychází ze zpracovaného generelu města Ústí nad Labem a na základě fyzického stavu předmětné kanalizace. Jedná se o stoky vejčitého profilu DN 400 / 600 a DN 500 / 750 značného stáří (100 až 110 let). Odlehčovací komory OK7 a OK8 v Masarykově ulici, které jsou umístěny blízko sebe, neplní funkci odlehčování. Celková délka rekonstruované části je 797,0 m.

   STOKA O
   Jedná se o stavbu kanalizačního výtlaku, který bude odvádět splaškové vody z podpovodí sběrače „Y“, které nejsou v současné době čištěny, do kanalizačního sběrače „Y“. Dešťové vody budou odděleny a odvedeny stávajícími stokami do recipientu.
   V současné době je v dané oblasti jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové vody do řeky Labe bez čištění. Účelem stavby je podchycení a odvedení odpadních vod z oblasti Krásné Březno (výust do Labe č.19, 20 a 21) na ČOV Ústí nad Labem. Na stávající stoce bude vybudována čerpací stanice s odlehčovací komorou. Odlehčovací komora zajistí přítok splaškových a naředěných odpadních vod do čerpací jímky. Splaškové vody a ředěné odpadní vody v množství min. (1+2)Q24 budou přečerpávány výtlakem do stávající šachty na stoce „Y“. ČS „O“ bude opatřena havarijním přepadem.
   Výtlak je navržen PE 125 x 11,4 mm v délce 574 m a havarijní přepad ČSOV KTH DN 150 dl. 5 m. Při dešti je kapacita ČS 8,25 l/s a zbytek bude přepadat do recipientu.

   STOKA „P“
   V letech 2002 – 2003 byla realizována stoka „P“.

   Rekonstrukce kanalizace v ul. U skladiště
   V roce 2005 bude provedena rekonstrukce stávající vejčité stoky 500 / 750 z roku 1900, která bude nahrazena potrubím KTH DN 600 dl. 600 m.

   Odstranění výusti – Žižkova
   Realizace akce v 2003 – 2004: KT DN 500 - 616 m,KT DN 300 – 65 m, výtlak PE DN 80 – 270 m, ČS Q = 2,64 l/s

   Odstranění výustí UL- Přístavní ul.
   Předpokládaná realizace do roku 2010, DN 300 – 150m, DN 100 – 300, 2 x ČS Q=1,0 l/s. Dosud pouze záměr.

   Obec Nová Ves bude odkanalizována do kanalizačního systému městské části Střekov kanalizací DN 300 délky 1300 m. Na stavbu je vydáno stavební povolení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Božtěšice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Božtěšice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Mojžíř 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Mojžíř 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Mojžíř PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Mojžíř PRVK/2020
  ČOV Stav Ústí nad Labem - Neštěmice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Neštěmice N2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Neštěmice N1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem - Neštěmice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Skorotice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Skorotice 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Skorotice 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Skorotice - U školy PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Skorotice 5.května PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - Buzulucká p161 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - Bukovská p86 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - K Chatám p425 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - Polní p268 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Skorotice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - Bukovská p111 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Skorotice - K Chatám p392 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Skorotice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Skorotice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Předlice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Všebořice - Sita PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Všebořice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Všebořice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Tuchomyšl PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Tuchomyšl PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Všebořice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krásné Březno - Matiční PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krásné Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - U Labe p1127/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Ústí nad Labem PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Drážní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Londýnská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem Z1- Předmostí PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem Z - Mariánská skála PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Malá Hradební PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Na Větruši PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Žižkova p3527/23 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3438/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3431 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Žižkova p3799 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3432 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3434 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3444 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Severní Terasa PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Ústí nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bukov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Stříbrníky - Pod Hůrkou PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Severní Terasa PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  192,0 0,0 192,0

  Mapa