Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.01 Ústí nad Labem-centrum 40940 409405
  CZ042.3510.4214.0327.01 Severní Terasa 40942 409421
  CZ042.3510.4214.0327.01 Božtěšice 00895 8958
  CZ042.3510.4214.0327.01 Bukov 40941 409413
  CZ042.3510.4214.0327.01 Klíše 17505 175056
  CZ042.3510.4214.0327.01 Krásné Březno 17526 175269
  CZ042.3510.4214.0327.01 Mojžíř 09816 98167
  CZ042.3510.4214.0327.01 Neštěmice 10386 103861
  CZ042.3510.4214.0327.01 Předlice 17500 175005
  CZ042.3510.4214.0327.01 Skorotice 14848 148482
  CZ042.3510.4214.0327.01 Všebořice 17510 175102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Z geomorfologického hlediska patří území města téměř výhradně Českému středohoří, resp. jeho centrální části - Ústeckému středohoří. Výjimkou je pouze severozápadní část města zasahující do okraje Mostecké pánve, který představuje pánev Chabařovická.
   Hlavní vodotečí je řeka Labe, která je důležitou mezinárodní vodní cestou. Na území města do ní ústí řeka Bílina.

   Vodní toky na území města

   TOK
   Správce
   Labe
   Povodí Labe
   Podlešínský potok
   Lesy České Republiky - Oblastní správa toků Teplice
   Bílina
   Povodí Ohře
   Klíšský potok
   Povodí Ohře
   Bílý potok
   Povodí Ohře
   Chuderovský potok
   Povodí Ohře
   Hostovický potok
   Lesy České Republiky
   Ždírnický potok
   Povodí Ohře
   Újezdský potok
   Lesy České Republiky - horní tok, Obecní úřad Trmice - dolní tok
   Zalužanský potok
   Teplárna
   Stříbrnický potok
   Městský úřad Ústí nad Labem město
   Dobětický potok
   Lesy České Republiky
   Novoveský potok
   Lesy České Republiky
   Bahniště
   Lesy České Republiky
   Kojetický potok
   Lesy České Republiky
   Pekelský potok
   Lesy České Republiky -horní tok, OÚ Neštěmice - dolní tok
   Neštěmický potok
   Povodí Ohře

   Členění města
   Ústí nad Labem se členění do 4 městských obvodů (tzv. územní obvody městských částí):
   Obvod I. město má 10 městských čtvrtí: vnitřní město, Vaňov, Hostovice, Předlice, Klíše, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice a Habrovice – Strážky;
   Obvod II. Severní terasa tvoří 2 městské čtvrtě: Severní Terasa a Dobětice;
   Obvod III. Neštěmice je rozdělen do 3 městských čtvrtí: Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř;
   Obvod IV. Střekov čítá 4 městské čtvrtě: Svádov - Olešnice – Budov, Střekov – Nová Ves – Kojetice, Brná nad Labem a Sebuzín – Církvice.
   Městské obvody jsou dále členěny na městské čtvrti (tzn. části obcí) a urbanistické obvody.

   Nadmořská výška je 140 - 350 m n. m.
   Území obcí zasahují do ochranných pásem vodních zdrojů Vaňov, Neštěmice, Mojžíř, Božtěšice a Bukov Šustrův pramen. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 80 606 80 606 80 039 99 930 96 301 93 709
   přechodně bydlící 100 100 0 0 0 0
   celkem 80 706 80 706 80 039 99 930 96 301 93 709
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 606 80 606 80 606 77 414 86 286 93 709
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Ústí nad Labem je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem – Krásné Březno SK-UL.032.1, ze kterého jsou zásobovány městské části Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř a skupinovým vodovodem OF-SK-UL.033, který zásobuje městské části Ústí nad Labem - střed, Předlice, Klíše, Severní terasa, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice, Dobětice. Město Ústí nad Labem je rozděleno na sedm tlakových pásem.
   Voda do Ústí n/L přitéká z okresu Teplice z vodárenské soustavy Fláje z AK Malhostice, odkud teče do VDJ Střížovická hora – 2 x 6000 m3 (330,00 / 336,00 m n. m.), odkud teče do VDJ Kočkov starý – 2 x 400 + 1 x 1065 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.) a VDJ Kočkov nový – 1 x 2000 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.). Z VDJ Střížovická hora je možno vodu přepouštět do VDJ Kubistov, ze kterého je zásobována lokalita Střížovice.
   Z propojovacího řadu mezi vodojemy VDJ Střížovická hora a VDJ Kočkov je zásobován VDJ Ve stráni – 2 x 1000 m3 (314,00 / 319,00 m n. m.), ze kterého je zásobována část Všebořic a Ústí nad Labem II. tlakové pásmo a VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 (275,00/280,00 m n. m.).
   VDJ Kočkov starý i nový je dotován vodou z ÚV Ostrov. Z VDJ Kočkov je zásobováno Ústí nad Labem IV. tlakové pásmo. Z VDJ Kočkov je zásobován VDJ Skřivánek – 2 x 1000 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.) a VDJ Skřivánek přístavba – 1 x 1500 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.), který zásobuje Ústí nad Labem III. tlakové pásmo a obec Holoměř. Z VDJ Kočkov se voda čerpá do VDJ Stříbrníky – 3 x 2000 m3 (345,00 / 350,00 m n. m.) odkud se čerpá do VDJ Chuderov - město – 2 x 650 m3 (405,00 / 410,00 m n. m.). Z VDJ Chuderov - město je zásobováno Ústí nad Labem VII. tlakové pásmo a obec Chuderov. Z VDJ Stříbrníky je zásobováno Ústí nad Labem V. tlakové pásmo. Z VDJ Stříbrníky se čerpá do VDJ Na kopečku – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.) a do VDJ Chuderov město – 2 x 650 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.). Z VDJ Na kopečku je zásobováno Ústí nad Labem VI. tlakové pásmo a obec Dobětice.

   Dále do Ústí nad Labem přitéká voda z okresu Litoměřice z vodárenské soustavy Žernoseky z PB VDJ Michalovice – 2 x 2000 m3 (307,00 / 312,00 m n. m.). V AK Trmice se rozděluje na dvě větve odkud teče přes AK Kubistov do VDJ Kubistov – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.), který zásobuje obec Kubistov. Z VDJ Kubistov je možné vodu čerpat do VDJ Střížovická hora. Z AK Kubistov voda teče do AK Předlice odkud teče do VDJ Pod lanovkou – 2 x 650 m3 (202,00 / 207,00 m n. m.) a z AK Předlice pokračuje do VDJ Bukov – 2 x 1350 m3 (202,40 / 206,40 m n. m.). Do VDJ Pod lanovkou přitéká voda z VDJ Telnice. Z VDJ Pod lanovkou jsou zásobovány Předlice a Ústí nad Labem I. tlakové pásmo, které je rovněž zásobováno z VDJ Bukov a VDJ Větruše. V současnosti je VDJ Pod lanovkou odstaven. Do VDJ Bukov dále přitéká prameniště Božtěšice (v současnosti mimo provoz) a prameniště Bukov – Šustrův pramen. Z VDJ Bukov se přepouští voda do VDJ Klíše – 2 x 2000 m3 (243,32 / 248,32 m n. m.). Z VDJ Bukov se čerpá na VDJ Všebořice – 2 x 1000 m3 (275,00 / 280,00 m n. m.) a možno i na VDJ Klíše. Z VDJ Klíše je zásobováno Ústí nad Labem II. tlakové pásmo a z VDJ Nová Habřina je zásobována lokalita Habřina a část Bukova.  Z VDJ Všebořice je zásobována část Všebořic, obec Podhoří, Božtěšice, Skorotice a Ústí nad Labem II. tlakové pásmo.
   Druhá větev z AK Trmice přivádí vodu do VDJ Větruše – 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.), který je propojen s VDJ Štěpánkův – 2 x 1000 m3 (204,00 / 210,00 m n. m.). Z VDJ Větruše je zásobováno Ústí nad Labem I. tlakové pásmo a je možné zásobovat VDJ Farská louka a městskou část Ústí nad Labem – Střekov, Olšinky, Svádov a Valtířov.
   Z VDJ Větruše je zásobován VDJ Autoškola AKU – 2 x 250 m3 (207,80 / 210,00 m n. m.) a VDJ Pod Kanonem – 2 x 750 m3 (142,50 / 147,50 m n. m.). Z VDJ Autoškola je zásobováno Krásné Březno I. tlakové pásmo. Z VDJ Autoškola AKU je voda čerpána do VDJ Nad autoškolou – 2 x 1500 m3 (240,00 / 245,00 m n. m.), ze kterého je zásobováno Krásné Březno II. tlakové pásmo. Z VDJ Pod Kanonem je voda čerpána do VDJ Na Kanonu – 2 x 2500 m3 (206,00 / 211,00 m n. m.), odkud se čerpá do VDJ Na vyhlídce – 2 x 1500 m3 (240,00 / 245,00 m n. m.) a dále se čerpá do VDJ Nad vyhlídkou – 2 x 1500 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.). Z VDJ Na Kanonu jsou zásobovány Neštěmice I. tlakové pásmo a Mojžíř I. tlakové pásmo, přes které je zároveň zásobován VDJ Mojžíř dolní – 1 x 100 m3 (184,73 / 187,91 m n. m.). VDJ Mojžíř dolní je zásobován z prameniště Mojžíř. Z VDJ Mojžíř dolní se čerpá do VDJ Mojžíř horní – 1 x 50 m3 (212,63 / 215,98 m n. m.), který zásobuje Mojžíř II. tlakové pásmo. Do VDJ Mojžíř- horní je svedena další část prameniště Mojžíř.
   Z VDJ Na vyhlídce je zásobováno Krásné Březno II. tlakové pásmo a Neštěmice II. tlakové pásmo. Z VDJ Nad vyhlídkou je zásobováno Krásné Březno III. tlakové pásmo a Neštěmice III. tlakové pásmo. Neštěmice II. tlakové pásmo je zároveň zásobováno z VDJ Neštěmice 1 a 2 – 440 + 440 m3 (223,00 / 227,24 m n. m.), do kterých přitéká prameniště Neštěmice a zároveň jsou zásobovány z VDJ Ryjice. Do VDJ Ryjice je dále přiváděna voda řadem DN 150 ze skupinového vodovodu Velké Chvojno z VDJ Radešín.

   Vodárenské soustavy Fláje a Žernoseky jsou propojeny řadem DN 600 mezi AK Malhostice a AK Řehlovice. Vodovodní síť města Ústí nad Labem je vzájemně propojena a tím je umožněno i propojení jednotlivých tlakových pásem. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Ústí nad Labem předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/50 VDJ.UL 033/50 Božtěšice 10 10 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/4 CS.UL 033/4 Předlice - Kubistov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/6 VDJ.UL 033/6 Kubistov 1300 2x650 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/5 CS.UL 033/5 Ústí nad Labem - Důlce PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/11 CS.UL 032/11 Neštěmice - Ryjecká PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/10 CS.UL 033/10 Ústí nad Labem - Masarykova PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/18 VDJ.UL 033/18 Ústí nad Labem - Důlce 450 450 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/8 CS.UL 032/8 Krásné Březno - Na Kanonu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/9 CS.UL 032/9 Krásné Březno - Na Vyhlídce PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/8 CS.UL 033/8 Ústí nad Labem - Stříbrníky nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/3 CS.UL 032/3 Krásné Březno - Pod Kanonem PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/2 CS.UL 033/2 Bukov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/9 CS.UL 033/9 Předlice - Pod Lanovkou PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 032/2 CS.UL 032/2 Krásné Březno - autoškola PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/3 CS.UL 033/3 Klíše - V Zátiší PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/13 CS.UL 023/13 Neštěmice - srub PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/7 CS.UL 033/7 Ústí nad Labem - Kočkov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/17 CS.UL 033/17 Ústí nad Labem - Stříbrníky stará PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/2 VDJ.UL 033/2 Ústí nad Labem - Štěpánkův 2000 2x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/3 VDJ.UL 033/3 Ústí nad Labem - Kočkov starý 1865 1x1865 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/5 VDJ.UL 032/5 Krásné Březno - Na Vyhlídce PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/1 VDJ.UL 032/3 Neštěmice 2 420 1x420 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/9 VDJ.UL 033/9 Všebořice - Ve Stráni 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/11 VDJ.UL 032/11 Krásné Březno - autoškola 500 1x500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/11 VDJ.UL 033/11 Všebořice 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/12 VDJ.UL 033/12 Ústí nad Labem - Na Kopečku 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/12 VDJ.UL 032/12 Mojžíř - horní 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/16 VDJ.UL 033/16 Chuderov - město 1300 2x650 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/17 VDJ.UL 033/17 Předlice - Pod Lanovkou 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/10 VDJ.UL 033/10 Ústí nad Labem - Střižovická Hora 6000 1x6000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/2 VDJ.UL 032/2 Neštěmice 1 440 1x440 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/9 VDJ.UL 032/9 Krásné Březno - Nad autoškolou 3000 2x1500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/5 VDJ.UL 033/5 Ústí nad Labem - Skřivánek přístavba 1500 1x1500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/1 VDJ.UL 032/1 Mojžíř - dolní 100 1x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/4 VDJ.UL 032/4 Neštěmice - Nad Vyhlídkou 3000 2x1500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 032/6 VDJ.UL 032/6 Krásné Březno - Na Kanonu 5000 2x2500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/15 VDJ.UL 033/15 Dobětice - odstaveno 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/14 VDJ.UL 033/14 Bukov 2700 2x1350 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/7 VDJ.UL 033/7 Klíše 4000 2x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/8 VDJ.UL 033/8 Nová Habřina 500 1x500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/1 VDJ.UL 033/1 Ústí nad Labem - Větruše 3200 2x1600 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/4 VDJ.UL 033/4 Ústí nad Labem - Kočkov nový 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 033/13 VDJ.UL 033/13 Ústí nad Labem - Stříbrníky 6000 1x6000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL.033/19 VDJ.UL 033/19 Skřivánek 2000 2x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL Habřina VDJ.UL Habřina - odstaven 70 1x70 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14c ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Václavův pramen ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny s ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny s ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14a ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 15-16b ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice studna ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice Ryjice vrt ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bukov Šustrův pramen ZD.UL 033/2 Bukov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Součkovy jímky ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 2 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 1 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 3 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mojžíř 4 ZD.UL 032/2 Mojžíř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14d ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 14b ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Neštěmice 15-16a ZD.UL 032/3 Neštěmice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice Bradovy prameny j ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Božtěšice 1-2 ZD.UL 033/1 Božtěšice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/1 CS.UL 033/1 Všebořice - Dukelských hrdinů PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   43 051 43 051 43 051 92 935 89 561 87 151
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační systém K-UL.028.4-J.C a K-UL.028.5-J.C zakončený ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice zahrnuje městské části Ústí nad Labem-centrum, Bukov, Dobětice, Klíše, Krásné Březno, Mojžíř, Nestěmice, Předlice, část Skorotice, část Střekova, část Svádova a Olšinek, Novou Ves a Všebořice. Na kanalizační soustavu je napojeno město Trmice a město Chabařovice a obce Povrly a Přestanov. Potrubí je z trub betonu, železobetonu, zdiva, sklolaminátu, kameniny, PVC a PE v profilech DN150 až DN1200, vejce 400/600, 500/750, 600/900, 800/1200, beton obdélník 1000/2000, železobeton štola 2000/1900. Celková délka gravitační kanalizace je 250 km. Celková délka tlakové kanalizace je 4,7 km. Součástí kanalizační sítě je 23 ČSOV.

   Na kanalizaci je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 7 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.

   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Ústí nad Labem je řešena jako mechanicko - biologická čistírna s mezofilní anaerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 35920 m3/den. ČOV je navržena na 169000 EO, BSK5 10144 kg/den. Technologie je tvořena čerpáním odpadních vod, hrubým předčištěním, primární sedimentací, aktivačním procesem s biologickým systémem odstraňování N a P a s regenerací kalu (R - AN - D - N), se separací kalu v kruhových dosazovacích nádržích, s vyhřívaným kalovým hospodářstvím, ve kterém je obsaženo zahušťování kalů a po jejich anaerobní stabilizaci se strojním odvodněním. Dále s plynovým a tepelným hospodářstvím a využitím bioplynu v kogeneračních jednotkách.
   OV jsou do ČOV čerpány, předčištěny na velmi jemných česlech, zbaveny písku v provzdušňovaném lapáku písku a po sedimentaci v podélně protékaných usazovacích nádržích jsou vedeny do systému R - AN - D - N. Přítok OV je veden jak do anaerobní zóny, tak do denitrifikace. Regenerace a nitrifikace jsou provzdušňovány jemnobublinnou pneumatickou aerací. Systém je vybaven interní recirkulací aktivační směsi. Separace kalu probíhá v hlubokých kruhových dosazovacích nádržích a vratný kal je veden do regenerace. Ve vodní lince je přes ČOV veden celý dešťový průtok přiváděný čerpadly do technologické linky (není odlehčení za usazovacími nádržemi).
   Primární surový kal je zahušťován přímo v usazovacích nádržích, přebytečný aktivovaný kal je zahušťován mechanicky na odstředivce. Po společné homogenizaci obou kalů jsou čerpány do vyhnívacích nádrží. Vznikající plyn je jímán v plynojemu a využit v plynovém, tepelném a energetickém hospodářství. Na ČOV jsou umístěny 3 ks kalových polí, které slouží na odvodnění vytěženého materiálu z čištění kanalizací.

   Projektované hodnoty:
   Přítok odpadních vod do ČOV: 582,5 l/s, 50 310 m3/den, 18921600 m3/rok
   EO: 169 048
   Qdešť: 1800 l/s
   BSK5: 10 142,9 kg/d
   CHSK: 22 752 kg/d
   NL: 13 716,9 kg/d
   N-NH4: 589,9 kg/d
   Nc: 1 237,5 kg/d
   Pc: 226,2 kg/d

   Na ČOV byla instalována mostová váha pro příjem odpadních vod sváženými fekálními vozy.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL038397 - Ústí nad Labem, Žižkova - odstranění kanalizační výusti UL16 je realizováno vybudování ČSOV a kanalizačního výtlaku HDPE DN80 v délce 265 m. Stavba byla dokončena v roce 2020.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu v místní části Božtěšice a Skorotice navrženo doplnění splaškové kanalizace čerpacími stanicemi s výtlakem, které umožní odkanalizování rozvojových i stávajících ploch na centrální ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. Územní plán navrhuje v místní části Všebořice z hlediska odkanalizování rozvojových ploch zejména Podhorského parku, výstavbu gravitační a tlakové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v ulici Havířská. V místní části Předlice se navrhuje zkapacitnění kanalizace vedené v uličním profilu Hrbovická - podmínkou pro připojení rozvojových ploch v oblasti Milada a Spolchemie.

   V místních částech Bukov, Klíše, Dobětice, Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř se navrhuje napojení ploch pomocí navržené splaškové kanalizace na stávající kanalizaci se zakončením na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice.

   V místní části Bukov v ulicích Vojnovičová, Návětrná a Školní probíhá rekonstrukce kanalizačních stok DN300, DN400 a DN600 z kameniny v délce 745 m, rekonstrukce se předpokládá do roku 2021.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL038519 - Ústí nad Labem, Žižkova - odstranění kanalizační výusti UL18 je navrhováno vybudování nové ČSOV (2 l/s) a kanalizačního výtlaku HDPE DN80 v délce 174 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.   

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Ve městě zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Ústí nad Labem PRVK\2021
  ČOV Stav UL 028/1/K Ústí nad Labem - Neštěmice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Drážní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/14 Stříbrníky - Pod Hůrkou PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Londýnská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Skorotice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/8 Neštěmice N2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/7 Neštěmice N1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/4 Krásné Březno - Matiční PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/5 Mojžíř 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/13 Ústí nad Labem Z1- Předmostí PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Skorotice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Skorotice 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/3 Krásné Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/12 Ústí nad Labem Z - Mariánská skála PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/6 Mojžíř 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Skorotice - U školy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Malá Hradební PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Všebořice - Sita PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Ústí nad Labem - Na Větruši PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Skorotice 5.května PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Žižkova p3527/23 - zrušena roku 2020 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - Buzulucká p161 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3438/2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3431 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Božtěšice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - Bukovská p86 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - K Chatám p425 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - Polní p268 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Žižkova p3799 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Mojžíř PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Předlice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3432 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Skorotice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Všebořice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3434 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bukov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - Bukovská p111 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Skorotice - K Chatám p392 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Mojžíř PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem-centrum - Pražská p3444 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ústí nad Labem - Neštěmice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Severní Terasa PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Neštěmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Všebořice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klíše PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Ústí nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Severní Terasa PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Skorotice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Skorotice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Krásné Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Božtěšice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Skorotice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Tuchomyšl PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Tuchomyšl PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Všebořice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Ústí nad Labem PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS - ul. Žižkova PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  277 235,0 192 826,0 470 061,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014