Osek - CZ042.3509.4213.0299.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Osek

  Číslo obce PRVKUK 0299
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0299
  Kód obce 567779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0299.02 Dlouhá Louka 11295 112950
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhá louka leží na náhorní rovině Krušných hor a leží v CHOPAV Krušné hory. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 870 m n. m. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty podél komunikace. Obec patří do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 9 8 7 14 19
   přechodně bydlící 360 360 328 345 345 345
   celkem 368 369 336 352 359 364
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Louka nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je individuální z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V budoucnu se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ26a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ26b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ1 zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ8c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ2d zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ21b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka SK4c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ16b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ24b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ24a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ25a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ25c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ25b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ22a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ14 zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ6b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ7b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ3a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ2a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ2c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ10a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ10c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ9a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ11a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka SK3a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka SK4a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka Z15 zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ5c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ4b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ4a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ8b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ6c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ6a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ3b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ5b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ13b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ16a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ21a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ22b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ7a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ7c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ2b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ10b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ12a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ13c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ5d zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka SK4b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ13a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ24c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ3c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ26c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ8a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ21c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ5a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Louka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních čistírnách se vsakem do terénu a od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Želénky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/25176/2013/SP Loučenský potok, ř.km 10,500-10,730 - revitalizace - Lom a Osek- Povodí Ohře, s.p. Chomutov
  10. 6. 2013
  Litvínov MELT/18100/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - nádrž Libkovice I. etapa Severočeské doly, a.s.
  15. 6. 2010
  Teplice MgMT/021522/2014/Ay A-120-akumulace ve štěrkové přehrážce Osek u Duchcova
  18. 4. 2014
  Teplice MgMT/021521/2014/Ay A-121-akumulace ve štěrkové přehrážce Hrad Osek
  18. 4. 2014