Hrob - CZ042.3509.4213.0288.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hrob

  Číslo obce PRVKUK 0288
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0288
  Kód obce 567558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0288.01 Hrob 04811 48119
  CZ042.3509.4213.0288.02 Křižanov 04812 48127
  CZ042.3509.4213.0288.04 Verneřice 04814 48143
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice leží na úpatí Krušných hor .Obce svým územím zasahují do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Písečná pole, Mlýny, I. ochranného pásma Křižanov a Oldřichov. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Hrob-stupeň II.C, Křižanov u Hrobu (část obce)-stupeň II.B, Verneřice u Hrobu- stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 - 380 m n. m. Jedná se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 78 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Bouřlivec a Křižanovský potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. Pod obcí jsou dvě rozsáhlé vodní plochy, vzniklé zatopením zbytkového uhelného lomu Barbora, které jsou zrekultivovány pro vodní sporty, rybaření a letní rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 846 1 855 1 870 1 885 - - -
   přechodně bydlící 248 248 248 248 - - -
   celkem 2 094 2 103 2 118 2 133 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 810 1 819 1 834 1 848 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice jsou zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Hrob OF- M-TP.022. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 (Východní flájská větev – VFV), kterým je dodávána voda do vodojemů VDJ Hrob – Šantora 1 –  1 x 100m3 (406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Šantora 2 –  1 x 100m3 (406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Písečné pole - 1 x 250 m3 (390,19 / 392,93 m n. m.). Do VDJ Hrob – Šantora 1,2 je voda čerpána z ČS Křižanov, kam přitéká z prameniště Křižanov. Do VDJ Hrob – Písečné Pole přitéká voda z  prameniště Písečné Pole. Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 022/1 VDJ Hrob - Šantora 2 (finské domky) - VDJ.TP 022/1 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 022/3 VDJ Hrob - Šantora 1 (finské domky) - VDJ.TP 022/3 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 022/4 VDJ Hrob - Písečné Pole - VDJ.TP 022/4 250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ4 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 4 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 2 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 1 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 6a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 9a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 5 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ7 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ11 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny 2b prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ5 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S1 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S3 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ10 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S2 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ9 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ2 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 6 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 3 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ1 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ6 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ8 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 1a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 11a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ3 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/2 ČS HROB - FINSKÉ DOMKY - CS.TP 022/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 022/2 VDJ Křižanov - VDJ.TP 022/2 30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3d prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3-c-2 prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3-b-2 prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/1 ČS HROB - KŘIŽANOV - CS.TP 022/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 026/1 VDJ Oldřichov (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 026/1 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 023/1 VDJ Mlýny - VDJ.TP 023/1 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1a jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny 1a prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1b jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1 jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny PJ1 prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 126 1 133 1 143 1 508 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hrob má jednotnou kanalizační síť K-TP.018-J.C. ukončenou na ČOV Hrob. Části obce Verneřice a Mlýny jsou odkanalizovány individuelním způsobem mimo kanalizační systém města Hrobu. Odpadní vody od 61 % trvale bydlících obyvatel jsou napojeny na kanalizaci a čištěny na ČOV Hrob, 19 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, 10 % obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 6 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Zbylá 4 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

   Část obce Hrob Křižanov má jednotnou kanalizaci K-TP.019-J.N, která není napojena na ČOV Hrob, ale do příkopu – napojeno 4 % obyvatel.
   Odlehčovací komory:
   OK1- s ředícími poměry splaškových vod 1:4.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nenachází
   Odlehčení dešťových vod není v obci řešeno

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.
   ČOV Hrob je mechanicko biologická čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 1 717 EO a čistí odpadní vody z obec Hrob. Části obce Verneřice a Mlýny jsou odkanalizovány individuálním způsobem mimo kanalizační systém města Hrobu. V kanalizační síti odvádějící odpadní vody na ČOV byl zjištěn značný podíl balastních vod.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    131 254 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        359,6    4,16
   Počet napojených EO                    1717
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                290,0    37,5    
   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Skutečný přítok                         1780765,65
   Skutečný počet napojených EO                491
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      69,0
   CHSK                  152,0
   NL          118,4
   N-NH4          12,7
   Pc         3,3

   ČOV Hrob byla navržena jako mechanicko biologická, technologie čištění je založena na principu nízko zatěžované dlouhodobé aktivace s částečnou stabilizací kalu. Aktivace je tvořena třemi kusy bilogického reaktoru typu MČOV VHS III. Biologický stupeň je vybaven provzdušňovacím zařízením – hřebenovými bubny typu Kessener.
   Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do Bouřlivého potoka.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ODŽP 51708/231/J - 502/03/Ku, ze dne 31.10.2003. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2012.

   v kvalitě     mg/l „p“mg/l “m“t/r
   BSK5        15,0     30,0 2,5            
   CHSK        60,0    120,0    12,0            
   NL        25,0     50,0      3,5

   v množství
   Q = 232 000 m3/rok; Qmax. = 15,0 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V průběhu let 2010 – 2015 proběhne v rámci programu likvidace kanalizačních výustí napojení stávající nečištěné kanalizace na kanalizační systém obce Hrob, který odvádí odpadní vody na ČOV Hrob. Přepojeny budou kanalizační výusti: výust v Duchcovské ulici a výusti Verneřice 1,2,3.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Hrob PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.171 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hrob ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hrob Křižanov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hrob Verneřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.129 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  51,0 0,0 51,0

  Mapa