Most - CZ042.3508.4209.0219.04 - stav 2004

 1. Obec

  Most

  Číslo obce PRVKUK 0219
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0219
  Kód obce 567027
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0219.04
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kopisty ležela v hnědouhelné pánvi. Zástavba není, obec ustoupila těžbě hnědého uhlí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Není vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Není koho zásobovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Není kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa