Děčín - CZ042.3502.4202.0013.01 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.01 Děčín I-Děčín 40722 407224
  CZ042.3502.4202.0013.02 Děčín II-Nové Město 40723 407232
  CZ042.3502.4202.0013.03 Děčín III-Staré Město 40724 407241
  CZ042.3502.4202.0013.04 Děčín IV-Podmokly 40725 407259
  CZ042.3502.4202.0013.05 Děčín V-Rozbělesy 40726 407267
  CZ042.3502.4202.0013.06 Děčín VI-Letná 40727 407275
  CZ042.3502.4202.0013.07 Děčín VII-Chrochvice 40728 407283
  CZ042.3502.4202.0013.08 Děčín VIII-Dolní Oldřichov 40729 407291
  CZ042.3502.4202.0013.09 Děčín IX-Bynov 40730 407305
  CZ042.3502.4202.0013.10 Děčín X-Bělá 40731 407313
  CZ042.3502.4202.0013.11 Děčín XI-Horní Žleb 40732 407321
  CZ042.3502.4202.0013.12 Děčín XII-Vilsnice 40733 407330
  CZ042.3502.4202.0013.15 Děčín XV-Prostřední Žleb 40742 407429
  CZ042.3502.4202.0013.16 Děčín XVI-Přípeř 40743 407437
  CZ042.3502.4202.0013.17 Děčín XVII-Jalůvčí 40744 407445
  CZ042.3502.4202.0013.19 Děčín XIX-Čechy 40746 407461
  CZ042.3502.4202.0013.20 Děčín XX-Nová Ves 40747 407470
  CZ042.3502.4202.0013.21 Děčín XXI-Horní Oldřichov 40748 407488
  CZ042.3502.4202.0013.22 Děčín XXII-Václavov 40749 407496
  CZ042.3502.4202.0013.23 Děčín XXIII-Popovice 40750 407500
  CZ042.3502.4202.0013.24 Děčín XXIV-Krásný Studenec 40738 407381
  CZ042.3502.4202.0013.25 Děčín XXV-Chmelnice 40751 407518
  CZ042.3502.4202.0013.30 Děčín XXIX-Hoštice nad Labem 41567 415677
  CZ042.3502.4202.0013.31 Děčín XXXI-Křešice 40753 407534
  CZ042.3502.4202.0013.32 Děčín XXXII-Boletice nad Labem 40752 407526
  CZ042.3502.4202.0013.33 Děčín XXXIII-Nebočady 40754 407542
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Členitost města je dána jeho polohou na geomorfologickém prahu, který odděluje silně rozčleněnou plošinu horizontálně uložených zpevněných sedimentů od vrchoviny vytvořené erozivním vypreparováním tektonicky vyzdvižených sopečných struktur. Zmíněný práh se ztotožňuje s hranicí mezi chráněnými krajinnými oblastmi „Labské pískovce“ a „České středohoří“, část města spadá do CHOPAV Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje. Charakter údolí a tok Labe přinášejí komunikační bariéry pro veškerou dopravu, včetně rozvodu vody. Na obou březích Labe vedou železnice, z toho na levém břehu hlavní tah Praha – Drážďany. Děčín má významný říční přístav na vodní cestě do Hamburku. Městem procházejí komunikace I/13, II/253, I/62 (příjezd k hraničnímu přechodu Hřensko-přechod do SRN), II/262. Požární nádrže: Zámecký rybník, Terezínský rybník, Vlčí rybník, Mlýnský rybník, rybník Maxičky, koupaliště Staré Město, nádrž Habrinol. Koupaliště pod zámkem bylo v roce 2002 zničeno povodní a zatím zůstává mimo provoz.
   Na území města se nacházejí tyto hlavní průmyslové závody: ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o. (výroba hliníku - 510 zaměstnanců), České dráhy s.o. – (Depo kolejových vozidel-553 zaměstnanců), FEROX a.s. (chemická a nízkoteplotních zařízení- 468 zam.), KABELOVNA Děčín-Podmokly a.s. (telekomunikační kabely- 795 zam.), KOVOČAS v.d. (výroba sifonových a šlehačkových nádob-148 zam.), RYKO a.s. (kovovýroba pro železnice-296 zam.), SEMPRA Praha a.s. - závod Děčín (ocel. Konstrukce a zinkování-112 zam.), SILIKE Praha s.r.o. (Keramika Děčín- 120 zaměst.), KOVOŠROT (kovový odpad-90 zaměstnanců), HOCO (výroba plastových oken-180 zaměstnanců), DAYMOON (svítilny-115 zaměstnanců), DELFI s.r.o. (kancelářský nábytek-115 zaměstnanců), NETEX s.r.o WICO B.G.M. a.s., CHEMOTEX a.s., ČESKO-SASKÉ PŘÍSTAVY s.r.o, ČESKÉ LODĚNICE a.s. Praha.

   Město je rozděleno na 34 celků, které včetně počtu obyvatel jsou uvedeny níže:

   číslo PRVKÚC
   část obce
   dělení města
   průmysl
   trvale obydlené domy
   počet trvalých obyv. r.2001
   výhled obyv. k roku  2015
   Ubyt. zařízení počet lůžek
   013.01
   Děčín I
   Děčín I -Střed
   Zámek, Přístav, Střed, U koupaliště, Východní nádraží
   DAYMOON a.s., Fignerova 51
   (115 zaměst.)
   322
   5510
   5531
   173
   013.01
   Děčín II
   Děčín II-Nové Město
   Nemocnice, Kamenická,
   Nad Slovankou, U cihelny, U nemocnice, Děčín. výšina
   Nemocnice

   599
   7130
   6630
   109
   013.01
   Děčín III
   DěčínIII-Staré Město
   Staré město, U Ploučnice, Chlum. stráň, Pod Chlumem
   SEMPRA,Pod Chlumem 209
   (112 zaměst.)
   281
   4368
   4408
   107
   013.01
   Děčín IV
   Děčín IV-Podmokly
   Podmokly, Červený vrch, U stadionu, Žlíbek, Pastýřská stěna
   České dráhy s.o., Pošovní 49
   (553 zaměst.)
   500
   5669
   5790
   88
   013.01
   Děčín V
   Děčín V-Rozbělesy

   Hlavní nádraží, Rozbělěsy
   ALCAN Děčín EXTRUSIONS, Ústecká37 (510)
   FEROX, Ústecká 30 (468) KABELOVNA, Ústecká 33 (795)
   SILIKÉ, Obchodní 429 (120)
   DELFI spol.,Ovocná 5 (115)
   KOVOŠROT, Papírnická 604
   (89 zaměstnanců)
   28
   462
   462
   0
   013.01
   Děčín VI
   Děčín VI-Letná
   Letná, Želenice
   RYKO, Dělnická (296 zaměst.)
   880
   8474
   9150
   73
   013.01
   Děčín VII
   DěčínVII-Chrochvice
   0
   269
   1318
   1318
   16
   013.01
   Děčín VIII
   Děčín VIII-
   Dolní Oldřichov
   NETEX s.r.o, Dolní Oldřichov
   118
   619
   609
   6
   013.01
   Děčín IX
   Děčín IX-Bynov
   Bynov, Kristin Hrádek
   WICO B.G.M. a.s., Bynov

   232
   4476
   4600
   59
   013.01
   Děčín X
   Děčín X-Bělá
   Bělá, Havraní Vrch
   0
   242
   1137
   1113
   45
   013.01
   Děčín XI
   Děčín XI-Horní Žleb
   0
   70
   468
   350
   25
   013.01
   Děčín XII
   Děčín XII – Vilsnice
   Vilsnice ,Chmelník
   0
   74
   288
   294

   013.01
   Děčín XV
   Děčín XV-
   Prostřední Žleb
   Prostřední Žleb, Přípeřské polesí
   0
   74
   256
   200
   12
   013.01
   Děčín XVI
   Děčín XVI-Přípeř
   0
   36
   173
   113
   10
   013.01
   Děčín XVII
   Děčín XVII-Jalůvčí
   0
   154
   492
   470
   32
   013.01
   Děčín XIX
   Děčín XIX-Čechy
   0
   37
   143
   128
   0
   013.01
   Děčín XX
   Děčín XX-Nová Ves
   0
   55
   216
   193
   0
   013.01
   Děčín XXI
   Děčín XXI-
   Horní Oldřichov
   KOVOČAS, Oldřichovská 15
   (148 zamšst.)
   120
   420
   338
   0
   013.01
   Děčín XXII
   Děčín XXII-Václavov
   0
   78
   298
   330
   0
   013.01
   Děčín XXIII
   DěčínXXIII-Popovice
   0
   44
   167
   467
   0
   013.01
   Děčín XXIV
   Děčín XXIV-
   Krásný Studenec
   0
   122
   422
   374
   0
   013.01
   Děčín XXV
   Děčín XXV-Chmelnice
   0
   68
   277
   266
   0
   013.01
   Děčín XXX
   Děčín XXX- Hoštice
   Hoštice, Jakuby,Všeraz
   0
   15
   43
   30
   0
   013.01
   Děčín XXXI
   Děčín XXXI-Křešice
   Křešice, Labská niva, prům. obvod
   České loděnice a.s. Praha
   187
   830
   800
   27
   013.01
   Děčín XXXII
   Děčín XXXII-Boletice nad L.
   Boletice, prům. obvod
   HOCO, Tovární 1 (180 zaměst.)
   CHEMOTEX a.s. Tovární ul.
   383
   5182
   5182
   8
   013.01
   Děčín XXXIII
   DěčínXXXIVI-Nebočady
   0
   77
   359
   359
   45

   Samostatná karta:

   013.13
   Loubí DěčínXIII
   Děčín XIII-Loubí
   Česko-Saské přístavy
   s.r.o, Loubí
   30
   233
   198
   0
   013.14
   Dolní Žleb
   Děčín XIV
   DěčínXIV-Dolní Žleb
   Dolní Žleb, Nad Dolním Žlebem
   0
   43
   151
   95
   22
   013.18
   Maxičky
   Děčín XVIII
   Děčín XVIII-Maxičky
   Maxičky, Telefonka
   0
   25
   93
   41
   106
   013.26
   Děčín XXVI
   DěčínXXVI-Bechlejovice
   Děčín XXXIV-Chlum
   0
   49
   184
   260
   0
   013.27

   Děčín XXVII
   Děčín XXVII-Březiny
   KannedTools (145zaměst.)
   146
   2212
   2198
   10
   013.28
   Děčín XXVIII
   Děčín XXVIII-Folknáře
   0
   70
   217
   198
   0
   013.29
   Děčín XXIX
   Děčín XXIX-Velká Veleň
   0
   13
   27
   9
   0
   013.33
   Děčín XXXV
   Děčín XXXV-Lesná
   0
   55
   192
   163
   0

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 197 49 268 49 386 49 505 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 49 197 49 268 49 386 49 505 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   49 197 49 268 49 386 49 505 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Děčín je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu (SK-001), který zásobuje pitnou vodou především Děčín a dále obec Arnoltice, Bynovec, Labská Stráň, Růžová, Janov, Kámen, Modrá, Kamenec, Kamenná, Jílové, Martiněves. Majitelem je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.Teplice.
   Vývoj skupinového vodovodu byl diktován rozvíjením původních samostatných vodovodů s vlastními zdroji a akumulacemi, s postupným slučováním do skupinového. Výškové schéma vodojemů odráží geomorfologické poměry zastavěného území Děčína a na základě provozních zkušeností určuje současný stav provozu sítě. Vodojemy vznikaly se záměrem zásobovat vždy určité omezené území a jsou různě výškově umístěny. V 60. letech XX. století v souvislosti s přípravou nového zdroje Hřensko, rozložením bytové výstavby a tehdejšími bilančními úvahami byly navrženy velké vodojemy i zvětšení akumulací stávajících.
   V soustavě pro město Děčín pracuje 11 vodojemů s objemem nad 1000 m3, 12 vodojemů s 100 - 500 m3, 6 vodojemů s obsahem do 40 m3. Celková kubatura vodojemů je 21 650 m3, z toho na levém břehu 8 070 m3.

   Hlavní zdroje vody
   Největšími zdroji vody jsou následující tři oblasti :

   • jímací území Děčínský Sněžník s kapacitou 63 l/s. Dnešní odběr v průměru 20 l/s. Přívod ze Žlebu + Čertova voda max. 35 l/s (čerpadlo 13 l/s či 36 l/s). Rozsáhlá oblast s řadou pramenů, vykazující značné výkyvy v čase. Kvalita vody je dobrá. Obnova původního potrubí ze Žlebu a Bělé patří mezi naléhavé investice do rekonstrukcí vodovodů v blízké budoucnosti. Zhruba polovina jímané vody ze Žlebu je převáděna přes Labe do Čertových vodojemů a vodojemu Studený. U zdrojů Bělá pod Sněžníkem měla kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. překročeny parametry Fe v síti.
   • jímací území Bynov s kapacitou 25 l/s. Jde o jímací vrty DN - 2 a DN -3a (starý a nový) s vodou dobré kvality. Vrt MITOP (DN - 3a) dodává vodu v množství 15-25 l/s do sítě bez úpravy. Vrt DN-2a je v současné době mimo provoz. Mimo provoz je i ÚV Bynov.
   • jímací území Hřensko s kapacitou 110 až 150 l/s. Jde o oblast vzdálenou asi 15 km od středu města, navíc s nezbytným čerpáním do VDJ Janov a dále do VDJ Kámen - Hřensko. Současný odběr nepřesahuje 100 l/s. Celé území je součástí CHKO Labské pískovce. Voda se odebírá z několika vrtů a pramenů. Prameny o vydatnosti 13 - 15 l/s se využívají stabilně. Čerpané množství z vrtů je variabilní dle okamžité potřeby. Voda se upravuje v ÚV Hřensko, která má projektovanou kapacitu 150 l/s. Jako technologické minimum pro ÚV Hřensko se udává hodnota 60 l/s.

   Úpravny vody:
   ÚV Hřensko , o projektované kapacitě 150 l/s, se nachází severovýchodně od města Hřenska a je hlavním zdrojem pitné vody pro Děčín a obce na vyvýšené planině mezi Hřenskem a Děčínem na pravém břehu Labe. V současné době dodává do sítě cca 90 l/s. Úprava spočívá převážně ve stvrzování. Podrobný popis vč.skupinového vodovodu viz příloha A 1(Souhrnná zpráva).
   ÚV Bynov, o projektované kapacitě 45 l/s (skutečná kapacita 35 l/s), se nachází na levém břehu Labe, v městské čtvrti Bynov. V současné době je mimo provoz a připravuje se změna pro její využití.

   Čerpací stanice :
   Na území města se nacházejí větší provozované čerpací stanice - Horní Žleb 35 l/s, Bynov-MITOP 25 l/s, Bynov 24 l/s a drobné čerpací stanice v Horním Odřivovu, Jalůvčí, Krásném Studenci, Vilsnici, Maxičkách a Horním Chlumu. V současné době se připravuje čerpání vody z nově připojeného vrtu TERMO 50 l/s.
   Čerpací stanice skupinového vodovodu Hřensko-Děčín jsou popsány v příloze A 1(Souhrnná zpráva).

   Seznam vodojemů o obsahu nad 100 m3 (vč.):
   Levý břeh Labe:

   Název
   Objem [m3]
   Nadm. výška [m n. m.]
   VDJ Škrabky
   1100
   198,94
   VDJ Přípeř
   500
   199,10
   VDJ Vilsnice NP
   100
   234,25
   VDJ Václavov
   500
   235,57
   VDJ Václavov – nový
   650
   235,57
   VDJ Bynov-Střední
   100
   233,05
   VDJ Pastýřská stěna
   1050
   266,85
   VDJ Vysoký
   2000
   267,00
   VDJ H.Oldřichov
   100
   283,90
   VDJ Čechy
   1320
   306,00
   VDJ Popovice
   150
   326,00
   VDJ Jalůvčí
   300
   327,67

               
   Pravý břeh Labe:

   Název
   Objem [m3]
   Nadm. výška [m n. m.]
   VDJ Kamenická V.P.
   3000
   274,12
   VDJ Čertův
   1130
   203,78
   VDJ Čertův – nový
   3000
   203,78
   VDJ Staré město-Hlavní
   300
   205,00
   VDJ Boletice NP
   1300
   209,00
   VDJ Marjanin vrch
   150
   229,75
   VDJ U Polanských
   210
   239,09
   VDJ Boletice VP
   2000
   245,50
   VDJ Studený
   1000
   274,12
   VDJ Pod Chlumem
   230
   187,64
   PK Kamenická
   100
   238,00

   Provoz vodovodu v Děčíně je složitý, neboť každý vodojem leží v jiné nadmořské výšce a má své, historicky vzniklé spotřebiště. Nejsou zde tedy klasická tlaková pásma jako v jiných městech, kde je více vodojemů na stejné kótě. Provoz vodojemů a čerpacích stanic ve městě je ovládán a sledován z dispečinku SčVK a.s. v Husitské ulici. Provoz SK vodovodu z Hřenska je ovládán dispečinkem na ÚV Hřensko (až po VDJ Kámen-nový včetně).

   Rozvodná síť je různého stáří. Profily jsou do DN 400 včetně. O profilu DN 400 jsou obě potrubí přes Labe (1x pro Podmokly a 1x do Jílového) i potrubí ve starém ocelovém mostě ve středu města (pro Podmokly).

   Skupinový vodovod Velké Chvojno, z Ústeckého kraje navazuje na skupinový vodovod Děčín v obci Jílové-Kamenec. ÚV Ostrov je propojena řadem DN 200 s vodojemem Sněžnický o obsahu 2000 m3 (max.hladina na kótě 350,00 m n.m.), který zásobuje Jílové a okolí. V minulých letech se Jílové dotovalo z ÚV Ostrov, cca 10 l/s, v současné době se odběr z SK Velké Chvojno omezuje na minimum a provozovatel vodovodů zvažuje možnost dotovat naopak vodou z Děčína obce v Ústeckém kraji. Do vodojemu Sněžnický přichází z druhé strany řad DN 400, který vede vodu z Hřenska z VDJ Kámen –Nový (6000 m3, max.hl. 404,00 m n.m.) a prochází celým městem vč.přechodu přes Labe v novém mostě. Z řadu jsou přímo napojeny níže položené vodojemy na obou březích Labe.

   Na území města Děčína se nachází několik samostatných vodovodů :
   Jsou to vodovody Maxičky, Bechlejovice, Chlum, Velká Veleň, Lesná a Hoštice-Jakuby.

   Vodovod Hoštice (M-DC.018) má zdroj vody pramenní jímku ZD Jakuby, Všeraz. Voda je dopravována přívodním řadem do zemního vodojemu Jakuby 30 m3 (176,60/179,10 m n.m.).
   Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí DN 40 a 80, cca polovina z PVC a polovina z litinového potrubí.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní samostatné, místní vodovody jsou popsány v samostatných kartách jednotlivých částí Děčína.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Provozovatel navrhuje zjednodušení provozu vytvořením jednolitého I. tlakového pásma (nejnižšího) s vodojemy se stejnou maximální hladinou na kótě Čertova vodojemu 203,78 m n.m., což by si vynutilo zvýšení hladiny ve vodojemu Škrabky o 4,8 m a snížení hladiny ve VDJ Staré město z 205,00 m n.m. na 203,78 m n.m., tím by vzniklo I.tlakové pásmo s vodojemy Čertův, Staré město a Škrabky, zásobující značnou část města. Alternativou by mohla být výstavba nového vodojemu 1000 m3 s max. hl. 203,78 m n.m.

   Rozestavěné investice:
   Připojení TERMO vrtu (11-50 l/s) s ÚV, odkud bude voda odváděna do VDJ Čertův. Pro rok 2004 je připravováno dokončení technologického zařízení v ÚV s investičními náklady 2,5 mil. Kč.

   Navrhované investice:
   Rozšíření vodojemu Škrabky o1000 m3 s přívodním řadem DN 300 v dl. 500 m.

   Vodovod Prostřední Žleb – potrubí DN 80 v délce 1,6 km.

   Dostavba vodovodních řadů v celkové délce cca 11 km.

   • Výstavba vodovodních řadů a zkapacitnění v lokalitě Letná (ulice: Řecká, Albánská, Slovenská, Varšavská, Moskevská, Varšavská, Sofijská, Bukurešťská a p.). Celkem 5.000 m řadů DN 80 až 150 z tvárné litiny, z toho cca 1,0 km dostavba nových řadů.
   • Výstavba vodovodních řadů v lokalitě Podmokly (ulice:Na výšinách. DN 150 dl. 250 m, ul.Lipová DN 150 dl. 200 m, ul.Plzeňská DN 100 dl. 150 m, zajištění lokality Jesenice). Celkem DN 100 až 150 dl. 1,0 km.
   • Propojení VDJ Václavov a Popovice rekonstrukce DN 100 – 800 m a v souběhu nový řad DN 100 – 800 m.
   • Letná, DN 80 – 1,2 km.DN 100 – 2,0 km.
   • Děčín II,IV,VI, DN 100 – 2,0 km.
   • Bělá, DN 80 dl. 0,18 km.
   • Václavov (Želenice), DN 100 – 1500 m.
   • Křešice, DN 100 – 1500 m.

   Rekonstrukce vodovodů:
   Výměnu řadu z Dolního Žlebu k železničnímu mostu. DN 150 až DN 300,dl. 7,3 km.
   Výměna přívodních řadů z prameniště Bělá do vodojemu Škrabky, DN 300, délka 2,4 km. Výměna přívodních řadů z prameniště Kristin Hrádek – přivaděč DN 200 – 3,20 km
   Rekonstrukce sítí:
   Výměna v lokalitě Letná. Celkem 4.000 m řadů DN 80 až 150 z tvárné litiny.
   Výměna řadu v Boleticích do Nebočad, DN 150, délka 700 m.
   Rekonstrukce vodovodu Horní Oldřichov DN 80 – 2700 m (souběh s kanalizací)
   Rekonstrukce vodovodu Jalůvčí, DN 80 – 700 m
   Rekonstrukce vodovodu Vilsnice, DN 100 – 1800 m
   Rekonstrukce vodovodu Čechy, DN 100 - 1500 m
   Rekonstrukce vodovodu Křešice, DN 150 – 2300 m
   Rekonstrukce vodovodu Nebočady –DN 80 – 800 m

   Vodovody po roce 2015:
   Chrochvice – doplnění sítě DN 80 – 200 m a DN 200 – 400 m
   Nebočady - rozšíření sítě DN 80 – 1200 m
   Čechy - doplnění sítě DN 80 – 700 m
   Nové Město, DN 100 – 1700 m
   Jalůvčí, DN 80 – 600 m.
   Krásný Studenec - rekonstrukce vodovodu DN 100 – 1000 m
   Chmelnice – rekonstrukce DN 80 – 2x 350 m + VDJ 30 m3
   Boletice – rekonstrukce DN 100 – 1500 m

   Rezervní zdroje :
   V minulosti byla připravována výhledová zdrojová oblast pro Děčín. Bylo provedeno několik vrtů u Všemil, 15 km SV od Děčína. Údolí vodního toku Chřibská Kamenice. Vzhledem k poklesu spotřeby pitné vody se s realizací přívodu do Děčína zatím neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Případně je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/4 3000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/62 30 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/5 1130 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/65 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/44 230 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/7 1300 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem d ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem f ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem b ZD.DC 001/29A-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem a ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem c ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Nad zastávkou ZD.DC 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem e ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Město Pod Chlumem PJ ZD.DC 001/10 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/17 650 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/18 400 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/15 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/28 VDJ.DC 001/28-mimo provoz 75 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/18 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/26 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/24 80 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov DN3B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov DN2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Kristin Hrádek 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Kristin Hrádek 4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov střední pásmo 1a ZD.DC 001/42 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov Nový pramen ZD.DC 001/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem jímka PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Kristin Hrádek 3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov střední pásmo 1b ZD.DC 001/42 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov DN3A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Kristin Hrádek 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov Nová Ves 1b ZD.DC 001/27 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bynov Nová Ves 1a ZD.DC 001/27 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/19 1300 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem VP3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky NP7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem NP4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem VP2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Sněžník Nový pramen PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem VP1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP 3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem NP6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky NP 8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá pod Sněžníkem VP3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Pod Sněžníkem NP6a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky VP1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bělá Maxičky NP8a PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/5 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/34 VDJ.DC 001/34-mimo provoz 20 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/33 14 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/31 80 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/31 80 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/21 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/32 20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Oldřichov 1a ZD.DC 001/41 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Vinklerovy s ZD.DC 001/24 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Hickův pram ZD.DC 001/23 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Valtrův pra ZD.DC 001/20 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Valtrův pra ZD.DC 001/20 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Vinklerovy s ZD.DC 001/24 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Studenec Valtrův pra ZD.DC 001/20 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jalůvčí 1b ZD.DC 001/46 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vlčí pramen u Děčína PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 7 ZD.DC 001/38 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 4 ZD.DC 001/38 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Studený pramen ZD.DC 001/39 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 6 ZD.DC 001/38 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Čertova voda 5 ZD.DC 001/38 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/23 2000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/27 150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/12,13 650 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/12,13 500 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vilsnice ZD.DC 001/32 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/54 25 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/10 2000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/11 210 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1c ZD.DC 001/28B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice Lesní Mlýn 1a ZD.DC 001/28C-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice Lesní Mlýn 1b ZD.DC 001/28C-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice Lesní Mlýn 1d ZD.DC 001/28C-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1g ZD.DC 001/28B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1b ZD.DC 001/28B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1f ZD.DC 001/28A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice BOL1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice Lesní Mlýn 1e ZD.DC 001/28C-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U poustků studna PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Poustků 1c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1d ZD.DC 001/28B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1e ZD.DC 001/28A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice Lesní Mlýn 1c ZD.DC 001/28C-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Polanských 1a ZD.DC 001/28B PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křešice nad Němcem 1d ZD.DC 001/36 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křešice nad Němcem 1b ZD.DC 001/36 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křešice nad Němcem 1a ZD.DC 001/36 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křešice nad Němcem 1c ZD.DC 001/36 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/53-mimo provoz 14 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Poustků 1b ZD.DC 001/14 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady KOVONA PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady Za školou PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady U Krupičků 1d ZD.DC 001/15A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady U Krupičků 1a ZD.DC 001/15B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady U Krupičků 1b ZD.DC 001/15A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Boletice U Poustků 1a ZD.DC 001/14 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nebočady U Krupičků 1c ZD.DC 001/15A PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/52-mimo provoz 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 018/1 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jakuby Všeraz ZD.DC 018/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   32 962 33 012 33 091 33 170 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stoky původní jednotné kanalizační sítě z minulého století vznikaly postupně. Celkem 27 hlavních stok (I až XXVII), z nichž 23 ústilo do Labe a 4 do Ploučnice. Výjimkou bylo sídliště Březiny a část Bělé. Odpadni vody ze sídliště v Březinách (stoka XXVII) jsou čištěny na místní ČOV pro 3700 EO (zaústění odpadu do Ploučnice) a z části Bělé na ČOV Bělá pro 200 EO.

   V roce 1998 začala výstavba ústřední ČOV v Boleticích pro 68000 EO, s hlavní čerpací stanicí ČSOV V (ČSOV V s Q = 344,1 l/s) a výtlačným řadem „A“ na ČOV 2 x DN 600-3,585 km+2 x DN 500 - 0,309 km. Z levého břehu Labe do výtlaku „A“ na ČOV jsou postupně dočerpávány stoky IV (ČSOV IV s Q=10,5 l/s), III (ČSOV III s Q=60 l/s) a II (ČSOV II s Q=17,4 l/s). Do ČSOV V přitéká odpadní voda ze sběrače „A“ s připojením stoky V a z pravého břehu Labe, shybkou pod řekou odpadní voda ze sběrače „B“ s připojením stoky XIII a XIV. Prostřednictvím ČSOV Kamenická (Q = 51 l/s) a výtlačného řadu „B“ DN 300-0,404 km jsou na ČSOV V přiváděny stoky XX a XXIV. Přilehlá stoka X z Boletic je ukončena ČS v objektu hrubého předčištění ČOV a odpadní vody jsou čerpány do přítoku ČOV.
   Připojením povodí hl. stoky II, III, IV, V, X, XIII, XIV, XX, XXIV je na novou ČOV napojeno cca 32 800 obyvatel z Děčína, 3 800 obyvatel z Jílového a velká část průmyslových závodů.

   Celkem bylo v roce 2000 (1.etapa) uvedeno do provozu:
   Čistírna odpadních vod pro 68 000 EO
   ČSOV V + hlavní výtlačný řad na ČOV
   Sběrač „A“ DN 1000-0,568 km + napojení stoky V
   Sběrač „B“ DN 1000-0,103 km+DN 400-0,029 m+shybka DN 400 a 300 - dl.208 m +připojení stoky XIII a XIV
   ČSOV Kamenická + výtlačný řad „B“ DN 300-0,404 km +připojení stoky XX a XXIV
   ČSOV II, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku II,
   ČSOV III, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku III
   ČSOV IV, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku IV
   Přepojení stoky X s přebudováním objektu původního hrubé předčištění na odděl. komoru.

   Po vybudování výše popsaných kanalizačních objektů s připojením stávajících stok vznikl pro město Děčín kanalizační systé jednotné kanalizace s čerpáním veškerých, oddělených odpadních vod na centální ČOV Děčín – Boletice (K-DC.001.1-J.C) s odkanalizováním 67% obyvatel a převážné části průmyslu. Původní hlavní stoky a uliční rozvody jednotné kanalizace jsou staré v běžném provozu, pouze v sídlištích je nově vybudována kanalizační síť.
   Stoky připojené na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV:
   Stoka II - z části Chrochvic s osídlením venkovského typu.
   Stoka III- sídliště Želenice, průmyslové části Rozběles a z části zástavby rodinných domů Letná.
   Stoka IV-z průmyslové části Rozběles, hlavně ze závodů v Ústecké ulici. Stoky jsou umístěny hluboko pod terénem (5-6 m).
   Stoka V- sběrač Jílové - Bynov - Podmokly. Odvádí odpadní vody z Jílového (sídliště Kamenná), Martiněvsi (zástavba venkovského typu), Bynova (sídliště), Nové Vsi (zástavba venkovského typu), Dolního Odřichova (zástavba rod. domky), část Bělé (zástavba rod. domky), části Škrabek (zástavba rod. domky), části Podmokel (průmyslová zástavba), Letné, Václavova a Chrástu (zástavba rod. domky). Kanalizační sběrač Jílové - Děčín je nově vybudovaný podél Jílovského potoka z Jílového, ulicí Na hrázi, až k ulici Saské (DN 800 - 1000). Odtud dolů až do Labe je sběrač starý a ve špatném stavu. Sběrač pod Martiněvsí nevyhovuje kapacitně. (DN 500) V sídlištích je nově vybudována kanalizační síť, zbývající uliční rozvody jsou staré.
   Stoka X- Odvádí odpadní vody ze sídliště Boletice (oddílná kanalizace) a převážné části starší zástavby. Na stoce X je osazena OK z které pokračuje stoka až k objektu hrubého předčištění ČOV, kde končí čerpadlem. Odpadní vody jsou přečerpávány do přítoku centrální ČOV Děčín- Boletice.
   Stoka XIII- Odvádí odpadní vody z domů pod Litoměřickou ulicí. Stoka je dnes zaústěna do stoky XIV a společně napojena prostřednictvím sběrače „B“ (vč.shybky pod Labem) na ČSOV V .
   Stoka XIV- Odvádí odpadní vody ze starého města - Chlum (ul. Březová, Žerotínova, Zelená). Zástavba je zde smíšená - sídliště, stará bloková zástavba a průmyslová zóna.
   Stoka XX- Kmenová stoka vede přes Nové Město se zastoupením bydlení všech forem, dále jsou zde lokalizovány prostory výroby, skladového hospodářství a železniční dopravy a sídliště Kamenická, které je převedeno stokou v ulici Liliové do stoky XX. Je třeba připojit novou kanalizaci u hřiště „Slovanka“ (přechod Folknářského potoka). OV jsou dnes svedeny do ČSOV Kamenická.
   Stoka XXIV- Odvádí odpadní vody z části Nového města. Z okolí ulic Provaznická, Dvořákova, Fügnerova, Zámecké náměstí a stará zástavba z ulice Kamenická. U plovárny je možné výhledové napojení zámku. OV jsou dnes svedeny do ČSOV Kamenická.

   Zbývající, zatím nepřipojené stoky na kanalizačníční systém tvoří odkanalizování jednotlivých území města pomocí jednotné kanalizace s odváděním odpadních vod do vodotečí. Na tuto knalizaci je napojeno 14% obyvatel. Napojení těchto stok na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude prováděno postupně v dalších etapách výstavby. Jednotlivé stoky se samostatnými výustními objekty jsou rozděkleny podle polohy ve městě na kanalizace:
   K-Děčín, Nové Město (K-DC.004-J.N), 8 výustí do řeky. Stoka XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII a část stoky XX zajišťuje odkanalizování Nového města se starou činžovní i s panelovou zástavbou a s arealem městské nemocnice. Byla zpracovaná projektová dokumentace na připojení těchto stok a v současné době výstavba některých objektů již probíhá.
   K-Děčín, Přípeř (K-DC.005-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka VI - výusť č. 6 vyúsťuje na levém břehu Labe pod Pastýřskou stěnou, říční km 14,100, plavební km 95,160. Odvádí odpadní vody z části Podmokel, byla zahájena výstavba dvou ČSOV a výtlačného potrubí s napojením na kanalizační systém Děčína.
   Stoka VII - výusť č. 7 s vyústěním na levém břehu Labe cca 150 m pod železničním přejezdem, říční km 13,330, plavební km 95,920. Odvádí odpadní vody z Přípeř a z Jalůvčí. Jedná se o charakteristické osídlení venkovského typu. V Jalůvčí je nově vybudovaná kanalizace včetně ČSOV na síti.
   K-Děčín, U Zimního stadionu (K-DC.006-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka XXV - výusť č. 25 s vyústěním do levého břehu Ploučnice před mostem v Ploučnické ulici. Odvádí odpadní vody z oblasti ulice Ploučnické. Stoka XXVI - výusť č. 26 s vyústěním na levém břehu Ploučnice před areálem zimního stadionu u mostu. Odvádí odpadní vody z části vilové zástavby u zimního stadionu.
   K-Děčín, Horní Žleb (K-DC.007-J.N), 1 výust do řeky. Stoka VIII - s výustí č. 8 na levém břehu Labe, říční km 13,100, plavební 96,180 . Odvádí odpadní vody z části Horního Žlebu v ul. Pod Svahem a Slepé.
   K-Děčín, Křešice (K-DC.008-J.N), 2 výusti do řeky. Stoka XI - výusť č. 11 vyúsťuje do otevřeného příkopu nad závodem ČSPL, příkop je zaústěn do pravého břehu Labe, říční km 17,360, plavební km 91,920. Odvádí odpadní vody z Křešic i ze starší zástavby nad statkem včetně ZŠ. Stávající rozvody kanalizace jsou staré, zatrubněnou část stoky je nutné prodloužit až k vyústění. Stoka XII - výusť č. 12 vyúsťuje pod areálem LABENA na pravém břehu Labe, říční km 16,715, plavební km 92,570. Odvádí odpadní vody ze starší zástavby nad Labenou. Charakter zástavby je smíšený, původní zástavba venkovského typu a drobný průmysl. Stávající kanalizační rozvody jsou staré a ve velmi špatném stavu.
   K-Děčín, Nebočady (K-DC.009-J.N), 1 výust do řeky. Stoka IX - výusť č. 9, s vyústěním na pravém břehu Labe, říční km 19,910, plavební km 89,370. Odvádí odpadní vody z části Nebočad. Jedná se o osídlení venkovského typu s převahou zemědělské půdy. Stávající kanalizace je stará ve špatném stavu.
   K-Děčín, Chrochvice, Vilsnice(K-DC.010-J.N), 4 výusti do řeky
   Stoka I - výusť č. 1, 1a, 1b, 1c s vyústěním na levém břehu Labe. Jednotlivé kanalizační svody odvádí odpadní vody z části čtvrti Vilsnice a Nové Chmelnice. Jedná se o charakteristické osídlení venkovského typu s orientací na rodinné bydlení. Stávající kanalizace je nesoustavná, stará, převážně jí tvoří zatrubněné silniční příkopy betonovým potrubím DN 300 - 400 mm.
   K-Děčín, Loubí (K-DC.011-J.N), 1 výust do řeky. Stoka XXIII - výusť č. 23 s vyústěním do pravého břehu Labe. Odvádí odpadní vody z části oblasti Loubí. Stará kanalizace.
   K-Děčín, Bělá (K-DC.003.J.C), Odvádí odpadní vody z části území Děčín –Bělá do lokální ČOV Bělá. Dnes napojeno cca 90 EO.

   Ústřední ČOV Děčín-Boletice
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV byla uvedena do trvalého provozu 1.1.2002.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Děčín - Boletice nad Labem do toku Labe, ve správě Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, v říčním km 19,00 v množství a kvalitě dle následujících tabulek vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Děčíně, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 30.11.1999, pod čj. 44000-TDS/99/ /806/Dol:
   Q = 475 l/s, max. 18 000 m3/den, max. 415 m3/měs., max 4 970 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   130
   20
   40
   20
   40
   10
   20
   25
   30
   2
   6

   Platnost rozhodnutí je do 30. listopadu 2009.

   ČOV je navržena na tyto parametry

   ukazatel
   značka
   jednotka
   množství
   Průměrný průtok
   Q24
   l.s-1
   157,5
   Maximální denní průtok
   Qd
   l.s-1
   208,6
   Maximální průtok
   maxQn
   l.s-1
   289,7
   Průtok za deště
   Qdešť
   l.s-1
   472,5
   Organické znečištění
   BSK5
   mg.l-1
   40,0

   CHSK-Cr
   mg.l-1
   130,0
   Nerozpuštěné látky
   NL
   mg.l-1
   40,0
   Amoniakální dusík
   N-NH4+
   mg.l-1
   20,0
   Anorganický dusík
   Nanorg.
   mg.l-1
   30,0
   Celkový fosfor
   Pc
   mg.l-1
   6,0

   pH
   -
   6,0 – 9,0

   Přítok z  Děčína a z Boletic nad Labem                

   Děčín
   l.s-1
   Boletice nad Labem
   l.s-1
   Průměrný průtok Q24
   144
   Průměrný průtok Q24
   13,4
   Maximální průtok maxQn
   265
   Maximální průtok maxQn
   25
   Průtok za deště Qdest
   432
   Průtok za deště Qdest
   40,3

   ČOV Děčín – Boletice nad Labem slouží k čištění odpadních vod z Děčína a okolí přivedených pomocí přivaděčů a likvidaci tekutých odpadů dovážených oprávněnými firmami. Kapacita ČOV je 68 000 EO.
   Čistírna odpadních vod Děčín je mechanicko-biologická ČOV s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu, anaerobní stabilizací kalu, zahuštěním a odvodněním kalu.
   Vstupní čerpací stanice je osazena česlicovým košem a dvěma čerpadly (jedno je záložní), které dodávají splašky k úpravě do ČOV.
   Hrubé předčištění - dvoje strojně stírané jemné česle s lisem na shrabky, propíráním shrabků a kontejnerem. Na obtoku ručně stírané česle s průlinou 20 mm). Dvojice podélných provzdušňovaných lapáků písku s těžením a praním písku a ukládáním do kontejneru. Za lapákem písku je rozdělovací objekt osazený stavítky.
   Dvojice usazovacích nádrží se stíráním dna, odtah primárního kalu a stírání plovoucích nečistot. Separátor plovoucích nečistot.
   Biologickou jednotku tvoří dvě linky sestávající z nádrží regenerace kalu, anaerobních nádrží, denitrifikace a nitrifikace s odplyňovacími zónami. Nátok je proveden z kašnového rozdělovacího objektu, odtud je i odlehčení a obtok biologické jednotky. Odtok je přepadem.
   Pro eliminaci fosforu je provedeno biologické odstraňování a následné chemické srážení síranem železitým, který je dávkován do potrubí na přítoku do biologie.
   Přítok odpadní vody – 60 až 70% vedeno do anaerobní nádrže, 30 až 40% do denitrifikace. Kalová voda zaústěna do denitrifikace.
   Přítok vratného kalu - interní recirkulace z odplyňovací zóny do denitrifikace s možností zaústění do anaerobní zóny, externí recirkulace z ČS vratného a přebytečného kalu do regenerace kalu.
   Regenerace je s jemnobublinným provzdušňováním a s možností míchání.
   Anaerobní nádrž s mícháním, denitrifikace s mícháním a možností provzdušňování. Veškeré provzdušňování je tlakové s jemnobublinnou aerací.
   Pomocí uzávěrů na přítoku je možno odstavit jednotlivé linky z provozu.
   Dosazovací nádrže - dvě kruhové se stíráním hladiny a dna pomocí pojezdného mostu.
   Na odtoku vyčištěné vody z ČOV je umístěn měrný objekt - Parshallův žlab.
   Přebytečný kal je veden do kalového hospodářství.
   Kalové hospodářství tvoří strojní zahuštění aktivovaného kalu na odstředivce, homogenizace přebytečného a primárního kalu, dvojice vyhřívaných vyhnívacích nádrží, homogenizace stabilizovaného kalu a odvodnění kalu na odstředivce. Akumulace vyhnilého kalu je v homogenizaci a ve vyhnívací nádrži druhého stupně. Kalová voda ze zahuštění kalu je svedena do vnitřní kanalizace. Kalová voda z odvodnění je čerpána do biologické jednotky – řídí PC. Kalové hospodářství je dimenzováno i s ohledem na možný dovoz fekálních kalů a kalů z okolních malých ČOV.
   Odvodněný kal je odebírán firmou Vinca, která ho kompostuje, vápní a míchá s pískem, pilinami a rašelinou. Protože jsou na ČOV přiváděny převážně splaškové a dešťové vody, předpokládá se, že kal bude využíván v zemědělství nebo lesnictví. Toto se prokáže v průběhu zkušebního provozu (rozbory kalu). V případě horších vlastností kalu bude vyhledán původce znečištění a budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k další kontaminaci odpadních vod a tím ke zhoršení kvality kalu.
   V případě zhoršené kvality kalu je možný jeho odvoz na skládku Orlík.
   Stavební objekty na ČOV jsou navrženy nad hladinou stoleté vody (Q100 = 133,00 m n.m.) tak, aby splňovaly svůj účel z hlediska funkčního, zároveň estetického a vhodně zapadaly do okolní krajiny.
   Biologická jednotka a dmychárna

   1. objem anaerobní nádrže: 1876,5 m3
   2. objem regenerace kalu: 288 m3
   3. objem denitrifikace: 2228 m3
   4. objem nitrifikace: 4887 m3
   5. standardní oxygenační kapacita: Oc = 14536 kg O2.d-1 = 605 kg O2.h-1
   6. množství vzduchu do regenerace: Qv = 144 m3.h-1

   Dosazovací nádrže jsou provedeny dvě monolitické kruhové nádrže o vnitřním průměru 37 m.
   Zastavěná plocha dvou nádrží: 2 268 m2
   Obestavěný prostor dvou nádrží: 9 780 m3
   Kalové hospodářství
   Primární kal z usazovacích nádrží je čerpán do homogenizační jímky surového kalu (obsah cca 70 m3), vybavené homogenizačním míchadlem. Vzhledem k poměrně vysokému obsahu sušiny není třeba primární kal zahušťovat.
   Separátně dovážené kaly jsou shromažďovány v jímce dovezených kalů o objemu 22 m3, vybavené homogenizačním míchadlem. Odtud jsou čerpány intervalově čerpadlem s mělnícím zařízením do homogenizační jímky surového kalu, nebo do homogenizační jímky přebytečného aktivovaného kalu, vybavené homogenizačním míchadlem.
   Přebytečný kal vzhledem k malému obsahu sušiny 0,8% je zahušťován. Pro strojní zahušťování přebytečného aktivovaného kalu je instalována odstředivka firmy Bird Humbold o výkonu 18,5 m3.h-1 (vstupní sušina cca 0,5 až 1%, výstupní sušina cca 5,5%). Směs kalů je z homogenizační jímky surového kalu čerpána intervalově jako surový kal dvojicí kalových čerpadel a (1+1) do fermentoru prvního stupně. Čerpadla jsou dispozičně umístěna rovněž ve strojovně v suterénu na podlaží - 3,80 m.
   Energetické hospodářství je soustředěno v plynové kotelně a přilehlé strojovně.
   V kotelně jsou umístěny dva kotle o výkonu 225 kW a kogenerační jednotka o výkonu elektrického generátoru 193 kW a výkonu tepelného výměníku 280 kW.
   Kotle jsou osazeny hořákem spalujícím bioplyn i zemní plyn. Rovněž kogenerační jednotka je řešená jako dvoupalivová, tj. na zemní plyn a bioplyn s možností automatického přejetí z jednoho druhu paliva na druhý.
   Vyhnívací nádrže a strojovna
   Pro množství surového kalu 95,5 m3.d-1 je provedena fermentace s celkovým užitečným objemem 2800 m3
   Fermentory jsou vybaveny potrubím a zařízením pro cirkulaci a ohřev kalu, hydraulické promíchávání obsahu fermentorů bioplynem, napouštění surového a vypouštění vyhnilého kalu, přepouštění kalu z fermentoru 1° do fermentoru 2°, jímání bioplynu, jištění maximálního a minimálního přetlaku bioplynu. Mezi oběma fermentory je výstupní věž, umožňující obsluze přístup k zařízením na víkách fermentorů, k armaturám a ostatním zařízením umístěným ve větší výšce vně fermentorů.
   Odvodnění kalu
   Vyhnilý kal z fermentorů je přiveden do homogenizační nádrže stabilizovaného (vyhnilého) kalu o objemu 345 m3. Zde je kal vrtulovým míchadlem homogenizován a vřetenovým čerpadlem, které má možnost nastavení dopravovaného množství je dopravován do odvodňovací odstředivky. Odstředivka zpracuje denní dávku kalu během dvou směn.
   Plynojem
   Plynojem a jeho strojovna jsou dva samostatné objekty. Plynojem je dvoumembránový plastový o užitečném objemu 400 m3. Přetlak plynojemu a tím i celého plynového systému je stanoven, s ohledem na kogenerační jednotku, na 2,5 kPa. Tento přetlak je vyvozen podpůrným ventilátorem plynojemu.
   Vzduchové biofiltry
   V areálu ČOV jsou instalovány dva vzduchové biofiltry v kontejnerovém provedení. Jeden je umístěn u objektu hrubého předčištění a druhý u objektu kalového a energetického hospodářství. Plocha prvního biofiltru činí cca 27 m2, druhého cca 13 m2.
   Dávkování síranu železitého
   Dvouplášťová nádrž objemu18 m3.

   ČOV Děčín - Bělá
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP/ 4057/96/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 4.10. 1996
   Platí od 10/1996 do 12/2006
   Limity: 200 EO, Q = 18 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   -
   -
   60
   -
   55

   -
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Recipient:: Bělský potok
   Jedná se o aktivační čistírnu VHS1.
   Projektované parametry:
   EO 200
   Q = 0,6 l/s = 18 922 m3/rok
   Přítok:
   BSK5 = 170 mg/l
   Skutečné parametry:
   EO 180
   Q = 0,09 l/s = 2750 m3/rok
   Přítok:
   CHSK = 310 mg/l
   BSK5 = 140 mg/l
   NL = 118 mg/l
   Odtok:
   CHSK = 74 mg/l
   BSK5 = 12 mg/l
   NL = 22 mg/l
   Způsob stabilizace kalu: dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu 50 m3/rok
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Děčín

   Dešťové vody z města jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací se zaústěním odlehčovacích stok nebo přímo stok jednotné kanalizace do Labe, Ploučnice a Jílovského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající jednotný, kanalizační systám tvoří nová, centrální ČOV Děčín-Boletice, síť nových čerpacích stanic odpadních vod s komorami pro oddělení dešťových vod a výtlačným potrubím, které zajišťuje dopravu odpadních vod z jednotlivých povodí stok do centrální čerpací stanice a dále na ČOV. Hlavní a uliční stoky zůstávají původní. Staré potrubí v běžném provozu s potřebou běžných rekonstrukcí. Nově vzniklý systém (uvedeno do zkušebního provozu 12/2000) není zatím zcela dokončen a připravují se další investiční akce, které zajistí postupně odvedení všech odpadních vod z Děčína na centrální ČOV. Pro některé plánované investice je zpracována projektová dokumentace, některé jsou v současné době rozestavěné, nebo již těsně před dokončením výstavby.

   Rozestavěné akce:
   IK-DC.001.1 Rozestavěná dostavba sítí :
   Děčín-Jalůvčí: výstavba kanalizace v Jalůvčí včetně ČSOV 3 l/s osazené na siti s výtlakem DN100 v dl. 235 m.
   Děčín – areal SK: odkanalizování arealu SK včetně lokální ČSOV 1,7 l/s s výtlakem DN 90 v dl. 51 m
   Stavby předané v roce 2003.
   IK-DC.001.2 DĚČÍN – STOKY, pokračování:…… ČSOV Teplická a ČSOV Pastýřská
   Účelem stavby je podchycení odpadních vod ze stávající výusti Pod Pastýřskou stěnou a jejich přečerpání do sběrače „B“.
   Hlavní přítok ze stoky v Teplické ulici bude podchycen novou propojovací stokou A a přiveden do nově navržené čerpací stanice odpadních vod ČSOV Teplická. Pro odlehčení dešťových vod, případně pro obtok ČSOV je navržena nová odlehčovací stoka s výustí do Labe). Výtlak odpadních vod V3 slouží k dopravě čerpané odpadní vody z ČSOV Teplická do sběrače B, pomocí krátké propojovací stoky V.
   Stávající stoka 700/1050 v úseku od napojení stoky A ke stávající šachtě pod Pastýřskou stěnou bude vyčištěna a v nové šachtě u podjezdu bude zaslepena. Stoka bude dále sloužit pro odvedení zbylé části odpadních vod z ulice Labské nábřeží. Tato odpadní voda bude pomocí oddělovací komory OK4 a propojovacího potrubí odvedena do nově navržené čerpací stanice odpadních vod ČSOV Pastýřská. Do této čerpací stanice odpadních vod ČSOV Pastýřská budou odvedeny přes oddělovací komory OK5 a propojovacího potrubí i odpadní vody z druhé části ulice Labské nábřeží a do budoucna je možno do této ČSOV přivést i odpadní vody z Přípeře – Jalůvčí. Projektované kapacity

   Propojovací stoka „A“ DN 800
   53
   m
   ČSOV Teplická
   24
   l/s
   Odlehčovací stoka DN 800
   45
   m
   Výtlak odpadních vod „V3“ DN 200
   693
   m
   Propojovací stoka „V“ DN 250
   76
   m
   Odlehčovací komora OK4
   1
   ks
   Propojovací potrubí DN 250
   5
   m
   Odlehčovací komora OK5
   1
   ks
   Propojovací potrubí DN 250
   5
   m
   ČSOV Pastýřská
   6
   l/s
   Výtlak odpadních vod „V4“ DN 100
   280
   m
   Přípojka nn pro ČSOV Teplická
   41
   m
   Přípojka nn pro ČSOV Pastýřská
   11
   m   IK-DC.001.3
   DĚČÍN – STOKY, pokračování:

   ČSOV Maroldova 24-72 l/s - Projektované kapacity:

   Sběrač „B1“:
   DN 300 - dl. 266 m
   OK1 - ks 3

   Výtlak „V1“:
   DN 250 - dl. 725 m

   Sběrač „B2“:
   DN 300 - dl. 5 m
   DN 400 - dl. 159 m
   DN 500 - dl. 90 m
   DN 600 - dl. 81 m

   ČSOV Plavební 5-15 l/s – Projektované kapacity:

   Odlehčovací stoka OS2:
   DN 600 - dl. 28 m

   Výtlak „V2“:
   DN 100 - dl. 105 m

   Sběrač „B3“:
   DN 300 - dl. 6 m
   DN 400 - dl. 63 m
   DN 500 - dl. 175 m

   Připravované akce:

   označ.
   popis
   jedn.
   množ.
   IK-DC.001.4
   H. Oldřichov a Bynov
   Splašková kanalizace v Horním Oldřichově   DN 300 KT
   m
   2530

   ČS 3,8 l/s
   ks
   1

   výtlačný řad V1 DN 80 HDPE
   m
   61

   Jelení ul., DN300

   740

   Splašková kanalizace v ulici U Korkárny a Pod Vrchem v Bynově

   stoka DN 300 v ul. Pod Vrchem
   m
   352

   stoka DN 300 v ul. U Korkárny a Kyjevská
   m
   221


   IK-DC.001.5 Přípeř
   Splašková kanalizace v ulici Žitná, Pod Hřištěm, Pod Úvozem a 5. května v Jalůvčí, včetně přečerpání do stoky VII

   Přečerpání ze stoky VII v Přípeři   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   460

   Přečerpání stoky VIII do stoky VII   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   320

   Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený Vrch s čerpáním splašků

   splašková stoka DN 300
   m
   965

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   60


   IK-DC.001.6
   Nové Město
   Splašková kanalizace Folknářská + převedení do Liberecké - Nové Město

   splašková stoka DN 300
   m
   480

   Splašková kanalizace v ulicích Záhořova, U Dvora a Kotlářská - Nové Město

   splašková stoka DN 300
   m
   142


   IK-DC.001.7
   Staré Město
   Splašková kanalizace v ulici U Přívozu a Polabí, vč. přečerpání - Staré Město

   splašková stoka DN 300
   m
   660

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   100

   Přečerpání stoky XXV do stoky XIV   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   126

   Přečerpání stoky XXVI do stoky v Provaznické ulici / napojení na ČS XXV

   jednotná stoka DN 400
   m
   365


   IK-DC.001.8
   Krásný Studenec
   Splašková kanalizace v Krásném Studenci vč. ulic Na Skluzu a Hraniční a svedení stoky do ulice Krásnostudenecké

   splašková stoka DN 300
   m
   3790

   Děčín – H.Oldřichov: výstavba kanalizace v Jelení ul. DN 300 -740m


   IK-DC.001.9 Letná
   Splašková kanalizace v ulici Rokycanova vč. přečerpání do Novoměstské - Želenice

   splašková stoka DN 300
   m
   89

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   91

   Jednotná kanalizace v ulici Kladské a Lidické - Letná   sběrač B DN 300 KT
   m
   251

   Jednotná kanalizace v ulici Kladské a U sv. Jana - Letná   sběrač A DN 300 KT
   m
   278

   Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách

   2xstoka,DN300-195m+130m m 325


   IK-DC.001.10 Vilsnice
   a Chmelnice
   Splašková kanalizace v ulici V Lukách, Vilsnické a Květinové vč. napojení na výtlak A - Chmelnice

   splašková stoka DN 300
   m
   1110

   Splašková kanalizace v ulici Květinové a Vilsnické - Chmelnice


   splašková stoka DN 300
   m
   350

   Splašková kanalizace v Třešňové ulici - Chmelnice   splašková stoka DN 300
   m
   180

   Splašková kanalizace Višňová, Vřesová a Chmelnická vč. napojení na ČOV - Vilsnice

   splašková stoka DN 300
   m
   2900

   čerpací stanice
   ks
   2

   výtlačný řad DN 80
   m
   625


   IK-DC.001.11
   Bělá, Čechy
   Splašková kanalizace v ulicích Jasná, Včelná, Saská, Družstevní a Tělocvičná - Bělá

   DN 300 KT
   m
   4150

   Jednotná kanalizace ve Sněžnické ulici - Čechy
   m
   1200


   IK-DC.001.12 Křešice
   Splašková kanalizace v ulicích Staroměstské Nábřeží, U Trati, Sochorova, Koperníkova, Na Točně, Havlíčkova, Dlouhá, Šikmá, Průchodní, Zemědělská a U Sokolovny vč. přečerpání - Křešice

   splašková stoka DN 300
   m
   4410

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   506

   Splašková kanalizace v ulicích Družinová, Klicperova, U Školy, Potoční, Malá a Luční - Křešice

   splašková stoka DN 300
   m
   1340

   Výtlačný řad do výtlaku A z Křešic   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   570


   IK-DC.001.13
   Boletice nad Labem
   Splašková kanalizace v ulicích Vítězství, Ke Trati, Neumannova a Říční, vč. přečerpání - Boletice, Křešice

   sběrač -DN 300 KT
   m
   483

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 50
   m
   149

   Splašková kanalizace v ulici Kamenná - Boletice   sběrač A DN 300 KT
   m
   946

   Splašková kanalizace Nebočady, přečerpání   splašková stoka DN 300
   m
   710

   čerpací stanice
   ks
   2

   výtlačný řad DN 80
   m
   298

   výtlačný řad DN 80
   m
   391


   IK-DC.001.14
   Nové Město
   Stoka XXI, přečerpávání

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   50
   Probíhající
   rekonstrukce:
   Rekonstrukce Děčín-Teplická, postupná rekonstrukce kanalizačního sběrače Děčín-Jílové (stoka V) v různých profilech, nejčastěji 600/900 a 1000 mm. Část stoky se provádí bezvýkopovou technologii, vyvložkováním. Na rok 2004 –2005 se připravuje investice na rekonstrukci stoky v Teplické ulici za 24,2 mil. Kč a v Lužické za 10,0 mil. Kč.
   Připravované
   rekonstrukce:   Sběrač Děčín-Jílové
   Rekonstrukce stoky V v Teplické ulici, přemístění OK 10 - Podmokly, Dolní Oldřichov

   jednotná stoka DN 1000 sklolaminát
   m
   98

   nová OK 10
   ks
   1

   stoka DN 400 sklolaminát - škrtící trať
   m
   33

   stoka 500/750 BET
   m
   39

   odlehčovací stoka DN 1000
   m
   46

   Rekonstrukce stoky V mezi Píseckou a Oseckou ulicí - Dolní Oldřichov, Bynov
   m
   550
   Nové Město
   Rekonstrukce stoky XXIV v Kamenické ulici - Nové Město
   m
   1550

   Rekonstrukce jednotné stoky v Lužické ulici - Nové Město
   m
   115

   Rekonstrukce stoky XIV v Březové ulici - Staré město
   m
   1160


   Letná a Podmokly
   Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Krásnostudenecká a Novoměstská - Želenice

   jednotná stoka DN 600
   m
   491

   jednotná stoka DN 400
   m
   441

   odlehčovací komora
   ks
   1

   odlehčovací stoka DN 600
   m
   120

   Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Plzeňská - Podmokly
   m
   171

   Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Bezručova - Podmokly
   m
   164

   Rekonstrukce jednotné stoky v ulici Jiráskova - Letná
   m
   426

   Dle vodohospodářské studie “Benešov nad Ploučnicí- kanalizace a ČOV“, zpracované v roce 2001 firmou SVIS s.r.o., budou odpadní vody z města Benešova přivedeny na ČOV Děčín. Viz Benešov nad Ploučnicí a Děčín Březiny.

   Dešťové vody budou dále odváděny hlavně jednotnou kanalizací s odddělením dešťových vod do místních vodotečí. Ovšem v okrajových částech Děčína, kde je navržena oddílná splašková kanalizace bude nutné vyřešit odvádění dešťových vod samostatně.

   Připravované akce dešťové kanalizace:


   Obnova dešťového odvodnění v Horním Oldřichově

   Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený Vrch, 385m

   Dešťové odvodnění Lesní cesty v Bynově, 530m

   Dešťová kanalizace v ulici Pod Svahem - Nové Město, 400m

   Odvodnění v ulici U Dvora a Kotlářská - Nové Město, dešťová stoka DN 300-314 m

   Odvodnění ulice Na Spádu na Škrabkách do Terezínského rybníka

   Odvodnění komunikace Jílovská – Chrochvice, příkop, 1072 m

   Podchycení extravilánových vod Letná, Březiny, Boletice:

   odvodňovací příkop v Kostelní ulici, š. 1,5 m, 357 m

   odvodňovací příkop nad Letnou, 570 m

   odvodňovací příkop nad Březinami, 430 m

   Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách a příkop, 350 m

   Dešťová kanalizace Bynov - Nová Ves, přeložka potoka, 605 m

   Odvodnění ulice Růžová a Březová - Staré Město, 630 m

   Dešťová kanalizace Drážďanská ul., DN 300-530 m

   Dešťová kanalizace Letná, 890 m

   Odvodnění RP nad Želenicemi, vč. Podchycení balastů nad Krásnostudeneckou ul.

   Další opatření na síti:

   Dešťová nádrž BUS –DN BUS 15x15x3,5 a protlak DN 500 pod nádražím a stoka DN 200
   OK 9, úprava škrcení- DN 400 v dl. 38 m
   OK 15, úprava škrcení- DN 300 v dl. 12 m
   Retence Martiněves, úprava škrcení – DN300 v dl. 50m
   Staré Město-Pod Chlumem- dešťová stoka DN 400 v dl. 115 m
   dešťová stoka DN 600 v dl. 95 m
   Zkapacitnění stoky III – DN 700 v dl. 41 m
   OK 7, úprava škrcení- DN 300 v dl. 7 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín II-Nové Město - Folknářská čp.1176/35 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín IV-Podmokly čp.247/73 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC.001/1 Děčín 5 - U ČRS PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/3 Děčín 4 - zimní přístav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/2 Děčín - areál SK PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/4 Děčín 3 - Kovošrot PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 001/5 Děčín 2 - Pod Chrochvicemi PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín VII-Chrochvice - Podmostní čp.73/3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín VII-Chrochvice čp.54 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 003/1/K Bělá u Děčína- mimo provoz PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bělá u Děčína ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XII-Vilsnice - Ústecká čp.55 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh CS Horni Oldrichov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XII-Vilsnice - Ústecká čp.53 PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 001/1/K Děčín - Boletice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín - Boletice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XXXI-Křešice čp.34 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XXXI-Křešice čp.95 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XXXIII-Nebočady p4/13 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  26 587,0 2 770,0 29 357,0

  Mapa