Křimov - CZ042.3503.4203.0054.05 - stav 2004

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.05 Menhartice 07625 76252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křimov – Menhartice leží severozápadně od Chomutova na silnici I/7 Chomutov - Křimov v nadmořské výšce 725 m n.m. Jedná se o zaniklou obec. Územím protéká Menhartický potok, který náleží do povodí Ohře, nachází se v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 0 0 0 0 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Bez vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Bez vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Bez obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Bez kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Bez kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa