Podbořanský Rohozec - CZ042.3507.4210.0234.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podbořanský Rohozec

  Číslo obce PRVKUK 0234
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0234
  Kód obce 566608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0234.02 Bukovina 33007 330078
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Od 1. ledna 2016 byla osada Bukovina vyčleněna z vojenského újezdu Hradiště  a připojena k Podbořanskému Rohozci. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 0 0 0 0
   přechodně bydlící - - 0 0 0 0
   celkem - - 0 0 0 0
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit výstavbu vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory