Chlumec - CZ042.3510.4214.0312.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chlumec

  Číslo obce PRVKUK 0312
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0312
  Kód obce 568015
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0312.06 Hrbovice 04798 47988
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec byla zbytečně zlikvidována v letech 1988 - 89 kvůli přípravě území k povrchové těžbě. Měla vlastní školu, pekařskou učňovskou, kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova z 1. pol. 19. století, kapli Sv. Kříže z pol. 18. století a severně za obcí kostel sv. Vavřince ze 14. století. V době bourání měly Hrbovice 68 domů s 373 obyvateli.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící - - 0 0 0 0
   přechodně bydlící - - 0 0 0 0
   celkem - - 0 0 0 0
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu


  3. Vodovody – popis návrhového stavu


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   - - - 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/33260/2020/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 39/3, k.ú. Žandov u Chlumce
  28. 1. 2020
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/178773/2020/JirJ/A-137 Oprava vodní nádrže na p. p. č. 43 v k. ú. Stradov u Chabařovic
  20. 8. 2020